Profession astronaut

Astronauter er besætningsmedlemmer, der fører rumfartøjer ved operationer uden for lavt kredsløb omkring jorden, eller som er højere end den normale højde, der opnås med kommercielle flyvninger. De kredser omkring jorden for at udføre videnskabelige undersøgelser og forsøg, opsendelse eller frigivelse af satellitter og opbygning af rumstationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geostationære satellitter

  Have viden om geostationære satellitter og deres funktion; bevæge sig i samme retning som jordens rotation. Forstå, hvordan de anvendes til telekommunikation og kommercielle formål.

 • Satellittyper

  Forstå de forskellige satellitter, der findes, og deres forskellige funktioner. Kende de forskellige typer af satellitter, der anvendes til kommunikation, streamingtjenester, overvågning og videnskabelig forskning.

 • Effektivitetsparametre for globale satellitnavigationssystemer

  Have viden om effektivitetsparametre for globale satellitnavigationssystemer (GNSS) og de krav, som et GNSS-system bør indeholde under særlige forhold.

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Opsendelse af satellitter i kredsløb

  Kende til de forskellige procedurer, faser og krav til opsendelse af satellitter i kredsløb.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

Færdigheder

 • Udføre tyngdemålinger

  Udføre geofysiske målinger ved hjælp af gravimetere, som enten er på jorden eller i luften. Måle afvigelser fra tyngdepunktsområdet eller anomalier med henblik på at bestemme jordens struktur og sammensætning.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Indsamle forsøgsdata

  Indsamle data fra anvendelsen af videnskabelige metoder, såsom testmetoder, forsøgsdesign eller målinger.

 • Betjene software til 3D-computergrafik

  Anvende grafiske IKT-værktøjer, f.eks. Autodesk Maya, Blender, som muliggør digital redigering, modellering, gengivelse og sammensætning af grafik. Disse værktøjer er baseret på matematisk gengivelse af tredimensionelle genstande.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Udføre videnskabelige forsøg i rummet

  Udføre forskellige typer forsøg på forskellige videnskabelige områder, herunder menneskelige, biologiske og fysiske forhold. Følge videnskabelige metoder og dokumentere resultater med henblik på at opnå innovation eller opdage industrielle og kommercielle anvendelser.

 • Indsamle geologiske data

  Deltage i indsamlingen af geologiske data, som f.eks. logføring, geologisk kortlægning, geokemiske og geofysiske undersøgelser, digital dataindsamling osv.

 • Forske i klimaprocesser

  Foretage undersøgelser af de karakteristiske begivenheder, der indtræffer i atmosfæren i forbindelse med interaktioner og omdannelser af forskellige bestanddele og betingelser i atmosfæren.

 • Fortolke grafiske kommunikationsgrænseflader

  Være i stand til at forstå de forskellige former og gengivelser, der anvendes i skemaerne og den isometriske 3D-model, der præsenteres ved hjælp af kommunikationsprogrammer.

 • Have visuel forståelse

  Fortolke diagrammer, kort, grafik og andre billedpræsentationer, der anvendes i stedet for tekst på skrift. Den anvendte grafik varierer fra proces til proces; derfor skal fagpersonen have tilstrækkeligt kendskab til området til at følge og bruge de præsenterede oplysninger.

 • Indsamle data ved hjælp af GPS

  Indsamle data i marken ved hjælp af GPS-udstyr (Global Positioning System).

Source: Sisyphus ODB