Profession audiovisuel tekniker

Audiovisuelle teknikere opsætter, betjener og vedligeholder udstyr til optagelse og redigering af billeder og lyd til radio- og tv-udsendelser, ved livearrangementer og til telekommunikation.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Audiovisuelt udstyr

  Egenskaberne ved og anvendelsesmulighederne for forskellige værktøjer, der stimulerer synet og lydsanserne4.

 • Audiovisuelle produkter

  De forskellige typer audiovisuelle produkter og deres krav, såsom dokumentarfilm, lavbudgetfilm, tv-serier, plader, cd'er m.fl.

Færdigheder

 • Tilpasse til medietype

  Tilpasse til forskellige typer medier, f.eks. tv, film, reklamer og andre. Tilpasse arbejdet til type af medier, omfang af produktion, budget, genrer inden for medietypen og andet.

 • Betjene videoudstyr

  Anvende forskellige former for videoudstyr.

 • Overføre helt audiovisuelt materiale til computer

  Overføre hele audiovisuelle materialer til en computer, synkronisere dem og lagre dem.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Betjene lydudstyr

  Anvende teknologier til gendannelse eller optagelse af lyde såsom tale, lyd fra instrumenter i elektrisk eller mekanisk form.

 • Vedligeholde elektronisk udstyr

  Kontrollere og reparere elektronisk udstyr. Detektere fejl, lokalisere fejl og træffe foranstaltninger til at forebygge skader.

 • Vedligeholde eludstyr

  Teste elektrisk udstyr for funktionsfejl. Tage højde for sikkerhedsforanstaltninger, retningslinjer for virksomheder og lovgivning vedrørende elektrisk udstyr. Rengøre, reparere og udskifte dele og forbindelser efter behov.

 • Planlægge audiooptagelser

  Planlægge audiovisuelle optagelser.

 • Vedligeholde audiovisuelt udstyr

  Udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver på audiovisuelt udstyr samt mindre reparationer, såsom udskiftning af dele og kalibrering af instrumenter på udstyr, der anvendes til behandling af lyd og billeder.

Source: Sisyphus ODB