Profession auktionsleder

Auktionsledere gennemfører auktioner ved at acceptere bud og angive, at varer er solgt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktforståelse

  Produkter, der udbydes, og deres funktioner, egenskaber samt retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Karakteristika for auktion

  Specifikationer af auktioner og forskellige auktionstyper, f.eks. hhv. åbne og lukkede auktioner, strategier til budafgivelse såsom falske bud, nuancemelding osv.

 • Genstande, der er egnede til auktion

  Arten af de genstande, der skal auktioneres, såsom overskydende møbler, fast ejendom, husdyr osv.

Færdigheder

 • Tage kontakt til købere

  Identificere indkøbere af råvarer og etablere kontakt.

 • Udarbejde auktionskatalog

  Sammensætte auktionskataloger med aktuelle auktionsgenstande, inklusive nye billeder samt vilkår og betingelser for salg.

 • Opbevare fortegnelser om budhistorik

  Føre fortegnelser over alle de bud, der afgives under eller efter en auktion.

 • Fremme budprocessen

  Fastsætte det første tilbud på de produkter, der skal bortauktioneres, og fortsætte med at anmode om flere bud; stimulere de bydendes købsønsker.

 • Annoncere auktionssalg

  Fremme auktionssalg på radio og tv, i branchetidsskrifter, online og via distribution af kataloger og andre kanaler.

 • Afslutte auktionssalg

  Officielt erklære genstande solgt til den højestbydende; opnå køberens personlige oplysninger for at indgå aftalen efter auktionen.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Præsentere genstande på auktion

  Beskrive auktionsgenstande; levere relevant information og diskutere genstandenes historik og værdi for at tilskynde til at afgive bud.

 • Tage kontakt til sælgere

  Identificere sælgere af råvarer og etablere kontakt.

 • Anvende regnefærdigheder

  Ræsonnere og anvende enkle eller komplekse numeriske koncepter og beregninger.

 • Sørge for genstandes sikkerhed i forbindelse med auktioner

  Sørge for transport, forsikring og sikkerhedsbestemmelser for genstande, der sælges på en auktion.

 • Optræde som auktionarius

  Opfordre til bud og udvikle en individuel stil med fyldord og en variabel talehastighed

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Fastlægge aftale om optagelse på auktion

  Fastlægge en kontrakt mellem auktionarius og sælger; opregne aftalens vilkår og rettigheder og pligter for alle indblandede parter.

 • Forberede auktion

  Finde og opsætte auktionsstedet, forberede og udstille genstandene til auktion, forberede auktionssalen med opstilling af stole og mikrofoner.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Udvælge genstande til auktion

  Forske i og udvælge produkter, der skal bortauktioneres.

Source: Sisyphus ODB