Profession automationsingeniør

Automationsingeniører forsker i, designer og udvikler applikationer og systemer til automatisering af produktionsprocessen. De gennemfører teknologi og reducerer, hvor det er relevant, det menneskelige input for at nå det fulde potentiale ved hjælp af industriel robotteknologi. Automationsingeniører fører tilsyn med processen og sikrer, at alle systemer kører sikkert og problemfrit.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Mekatronik

  Flerdisciplinært felt inden for teknik, der kombinerer principperne for elektroteknik, telekommunikationsteknik, kontrolteknik, computerteknik og maskinteknik i udformningen af produkter og fremstillingsprocesser. Kombinationen af disse tekniske områder giver mulighed for at udforme og udvikle "intelligente" enheder og opnå en optimal balance mellem mekanisk struktur og kontrol.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Automationsteknologi

  Sæt af teknologier, der får en proces, et system eller et apparat til at fungere automatisk ved brug af kontrolsystemer.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

 • Computerteknik

  Teknisk disciplin, der kombinerer computervidenskab med elektroteknik for at udvikle hardware og software. Computerteknik beskæftiger sig med elektronik, softwaredesign og integrering af hardware og software.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Kontrolteknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der fokuserer på at regulere systemers adfærd ved anvendelse af følere og aktuatorer.

Færdigheder

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Udvikle procedurer for elektronisk test

  Udvikle testprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Indsamle tekniske oplysninger

  Anvende systematiske forskningsmetoder og kommunikere med relevante parter med henblik på at finde frem til specifikke oplysninger og evaluere forskningsresultater med henblik på at vurdere, om oplysningerne er relevante og relaterer til de tekniske systemer og udviklingen.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Designe automationskomponenter

  Designe tekniske dele, enheder, produkter eller systemer, der bidrager til automatisering af industrimaskiner.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Udvikle procedurer for mekatronisk test

  Udvikle forsøgsprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række forskellige analyser af mekatroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

Source: Sisyphus ODB