Profession avisredaktør

Avisredaktører beslutter, hvilke nyhedshistorier der er interessante og vil blive behandlet i avisen. De tildeler journalister til hver enkelt post. Avisredaktører bestemmer længden af hver nyhedsartikel, og hvor i avisen den vises. De sørger også for, at publikationerne er færdige i god tid med henblik på offentliggørelse.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Presseloven

  Love vedrørende boglicensgivning og ytringsfrihed i alle medieprodukter.

 • Skriveteknikker

  De forskellige teknikker til at skrive en historie som den beskrivende, overbevisende, første person og andre teknikker.

 • Redaktionelle standarder

  Retningslinjerne for håndtering og indberetning af privatlivets fred, børn og død på grundlag af upartiskhed og andre standarder.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

Færdigheder

 • Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen

  Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen, f.eks. politi og beredskabstjenester, byråd, samfundsgrupper, sundhedsorganisationer, pressemedarbejdere fra forskellige organisationer, offentligheden osv.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Sikre overensstemmelse mellem offentliggjorte artikler

  Sikre, at artikler stemmer overens med genre og tema for dagbladet, tidsskriftet eller magasinet.

 • Respektere kulturelle præferencer

  Anerkende forskellige kulturelle præferencer ved fremstillingen af produkter og koncepter med henblik på at undgå at forulempe bestemte mennesker. Prøv at nå så bredt et publikum som muligt.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Opstille redaktionstavle

  Udarbejde en disposition for hver publikation og nyhedsudsendelse. Fastlægge de begivenheder, der vil blive dækket, og varigheden af disse artikler og historier.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Tilpasse til medietype

  Tilpasse til forskellige typer medier, f.eks. tv, film, reklamer og andre. Tilpasse arbejdet til type af medier, omfang af produktion, budget, genrer inden for medietypen og andet.

 • Følge adfærdskodeks for journalister

  Følge adfærdskodeks for journalister, f.eks. ytringsfrihed, ret til svar, at være objektiv, og andre regler.

 • Tjekke historier

  Søge og efterforske historier via kontakter, pressemeddelelser og andre medier.

 • Bruge specifikke skriveteknikker

  Bruge skriveteknikker afhængigt af typen af medier, genren og historien.

 • Følge med i nyhederne

  Følge aktuelle begivenheder inden for politik, økonomi, samfund, kultur og idræt samt internationalt.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Deltage i redaktionsmøder

  Deltage i møder med andre redaktører og journalister for at drøfte mulige emner og fordele opgaverne og arbejdsbyrden.

Source: Sisyphus ODB