Profession bagagehåndteringschef

Bagagehåndteringschefer overvåger strømmen af bagage i lufthavne for at sikre, at bagagen når det næste fly, ankommer til destinationerne rettidigt. De kommunikerer med bagageforvalterne for at sikre, at reglerne overholdes, og de anvender korrekte løsninger. Bagagehåndteringschefer indsamler, analyserer og vedligeholder opgørelser over luftfartsdata, passagerer og bagage, ligesom de udarbejder og distribuerer daglige rapporter om personalebehov, sikkerhedsrisici, vedligeholdelsesbehov og hændelsesrapporter. De sikrer en samarbejdsbaseret adfærd og løser konflikter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Føre tilsyn med overførsel af bagage

  Føre tilsyn med overførslen af bagage og sikre rettidig og sikker ankomst af bagagen til flyselskaber, passagerer og gates samt føre tilsyn med, at systemet til automatisk bagageoverførsel og bagagebåndene fungerer korrekt.

 • Overholde tidsplan

  Arbejde på at gennemføre opgaver som planlagt. Udføre nødvendige arbejdsaktiviteter med henblik på succesfuldt at gennemføre opgaven inden for den tildelte tid.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Overføre bagage

  Overføre fragt og bagage til andre udgange, andre flyselskaber og passagerer på en rettidig og sikker måde.

 • Følge lufthavnssikkerhedsprocedurer

  Overholde procedurer, politikker og lovgivning vedrørende lufthavnssikkerhed for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og sikre passagerernes sikkerhed.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Sørge for nøjagtig screening af bagage på flyvepladser

  Screene bagage i lufthavne ved brug af CBS-system, udføre fejlfinding og identificere skrøbelig bagage og bagage i overstørrelse.

 • Sørge for effektiv bagagehåndtering

  Opnå en effektiv håndtering af bagage ved hjælp af den korteste mængde tid, indsats og mulige omkostninger.

 • Planlægge teamwork

  Planlægge en gruppes arbejdsplan med henblik på at opfylde alle tids- og kvalitetskrav.

 • Udvise ansvarlighed

  Påtage sig ansvar og stå til ansvar for faglige beslutninger, som du selv eller andre træffer som led i et job eller en rolle.

Source: Sisyphus ODB