Profession batterimontør

Batterimontører svejser og samler batterikomponenter såsom elektroniske dele, ledninger og indkapsling omkring cellerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Batterivæsker

  Batterivæskers karakteristika og egenskaber.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Elektrisk udladning

  Kvaliteter og anvendelser af elektrisk udladning, herunder spænding og elektroder.

 • Batterikemi

  De forskellige batterityper ifølge de repræsentative kemiske komponenter, der anvendes i anode eller katode, som f.eks. zink-carbon, nikkel-metalhydrid, blycelle eller litium-ion.

 • Batterikomponenter

  De fysiske komponenter såsom ledninger, elektronik og galvaniske elementer, der kan findes i batterier. Komponenterne varierer efter batteriets størrelse og type.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Betjene loddeudstyr

  Bruge loddeudstyr til at smelte og sammensætte dele af metal eller stål, f.eks. loddepistol, loddelampe, gasdrevet loddekolbe og andre.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Installere ledninger med lav spænding

  Planlægge, anvende, udføre fejlsøgning på og teste lavspændingskabler.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Justere spænding

  Justere spændingen i det elektriske udstyr.

 • Samle batterier

  Fremstille batterier, der anvendes til håndværktøj, elværktøj eller automatiske maskiner. Forstå og læse planer vedr. de tekniske aspekter af batterier med forståelige specifikationer og krav.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB