Profession behandler inden for traditionel kinesisk medicin

Behandlere inden for traditionel kinesisk medicin bruger alternative medicinske metoder til at helbrede alle former for sygdomme. De benytter også forskellige behandlinger, såsom anvendelsen af plantelægemidler, akupunktur, massage og diætterapier for at øge patientens generelle sundhedstilstand og forhindre, at en sygdom opstår.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Biomedicin

  Undersøgelse af det menneskelige legeme for så vidt angår medicin og miljø. Dette omfatter de anvendelser og metoder, der anvendes inden for biologi og naturvidenskaber.

 • Patologi

  Elementerne af en sygdom, årsagen, mekanismerne for udvikling, den morfologiske udvikling og de kliniske følger af disse ændringer.

 • Fytoterapi

  Plantelægemidlers egenskaber, virkninger og anvendelse.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Traditionel kinesisk medicin

  Teorier om traditionelle kinesiske medicinpraksisser, der lægger vægt på forskellige praksisser for krop og sind, samt plantelægemidler til behandling eller forebyggelse af forskellige sundhedsproblemer.

 • Patologier behandlet med akupunktur

  Typer og område af lidelser såsom fysisk smerte, hovedpine, ondt i ryggen, allergier, afhængighed, fordøjelsesbesvær eller forkølelse, som behandles med akupunktur.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

Færdigheder

 • Fremme mental sundhed

  Fremme faktorer, der øger følelsesmæssig trivsel, såsom selvaccept, personlig vækst, formål i livet, kontrol over situationen, åndelighed, selvretning og positive relationer.

 • Rådgive sundhedsbrugere om medicin

  Drøfte og aftale med brugere af sundhedspleje den hensigtsmæssige brug af lægemidler, give sundhedsbrugerne tilstrækkelige oplysninger til at sikre risikofri og korrekt anvendelse af lægemidlet.

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

 • Observere sundhedsbrugere

  Observere sundhedsbrugerne og registrere signifikante forhold og reaktioner på lægemidler, behandlinger og væsentlige hændelser, underrette en tilsynsførende eller læge, når det er nødvendigt.

 • Udvikle terapeutiske forhold

  Opretholde det individuelle terapeutiske forhold for at udvikle personens medfødte helbredende egenskaber, opnå et aktivt samarbejde inden for sundhedsuddannelse og helingsprocesser og maksimere potentialet for en sund forandring.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Rådgive om sund livsstil

  Fremme en sund livsstil, forebyggende foranstaltninger og egenomsorg ved at styrke deres indflydelse, fremme sundhed og fremme adfærd og terapeutisk overensstemmelse ved at give patienterne den nødvendige information til støtte for overholdelse og følgen af ordinerede behandlinger, medicinering og sygepleje.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Overvåge patienters fremskridt i forbindelse med behandling

  Observere og rapportere om sundhedsbrugeres reaktion på lægebehandling, overvåge deres fremskridt eller tilbagefald dagligt og ændre behandlingsprocedurerne, når det er nødvendigt.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Anvende massageterapi

  Anvende massageterapi til at lindre patientens smerter ved hjælp af forskellige specialiserede teknikker.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Følge op på sundhedsbrugeres behandling

  Gennemgå og evaluere, hvordan den ordinerede behandling skrider frem, og træffe yderligere beslutninger sammen med sundhedsbrugerne og deres plejere.

 • Sørge for at arbejdsområdet er rent

  Sørge for, at arbejdsområdet og udstyret er rent og velordnet.

 • Overvåge patienters fysiske tilstand

  Hyppigt undersøge patientens psykiske eller fysiske helbredstilstand, overvåge brugen af medicin og rapportere om deres tilstand til dine overordnede eller til patientens familie.

Source: Sisyphus ODB