Profession beredskabskoordinator

Beredskabskoordinatorer analyserer potentielle risici såsom katastrofer og nødsituationer for et lokalsamfund eller en institution og udvikler en strategi for håndtering af disse risici. De udstikker retningslinjer for håndteringen af en nødsituation med henblik på at mindske virkningerne. De oplyser de udsatte parter om disse retningslinjer. De tester også håndteringsplanerne og sikrer, at de nødvendige forsyninger og hjælpemidler er til stede i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Administrere planer for nødevakuering

  Overvåge hurtige og sikre nødevakueringsplaner.

 • Teste sikkerhedsstrategier

  Afprøve politikker og strategier vedrørende risiko- og sikkerhedsstyring og -procedurer, såsom afprøvning af evakueringsplaner, sikkerhedsudstyr og gennemførelse af øvelser.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Rådgive om risikostyring

  Rådgive om risikostyringspolitikker og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, og være bevidst om de forskellige former for risici, der knytter sig til en bestemt organisation.

 • Estimere skade

  Vurdere skader i tilfælde af ulykker eller naturkatastrofer.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Rådgive om sikkerhedsforbedringer

  Give relevante anbefalinger efter en efterforskning og sikre, at anbefalingerne tages behørigt til efterretning og opfølges, når der er behov for det.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Rådgive om miljøledelsessystemer

  Evaluere krav og rådgive om systemer til styring af miljørisici. Sikre, at kunden medvirker til at forebygge eller begrænse skadelige miljøvirkninger ved brug af teknologi. Sikre, at der indhentes nødvendige licenser og tilladelser.

 • Undervise i håndtering af nødsituationer

  Uddanne fællesskaber, organisationer og enkeltpersoner om risikostyring og beredskab, f.eks. hvordan man udvikler og gennemfører forebyggelses- og reaktionsstrategier, og undervise i nødpolitikker, der er specifikke for de risici, der gælder for det pågældende område eller den pågældende organisation.

Source: Sisyphus ODB