Profession billedredaktør

Billedredaktører vælger og godkender fotografier og illustrationer til aviser, blade og tidsskrifter. Billedredaktører sikrer, at fotografierne leveres rettidigt til offentliggørelse.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fotografi

  Kunst og praksis med at skabe æstetisk indbydende billeder ved at optage lys eller elektromagnetisk stråling.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Redaktionelle standarder

  Retningslinjerne for håndtering og indberetning af privatlivets fred, børn og død på grundlag af upartiskhed og andre standarder.

 • Multimediesystemer

  De metoder, procedurer og teknikker, der vedrører driften af multimediesystemer, sædvanligvis en kombination af software og hardware, der præsenterer forskellige typer medier såsom video og lyd.

 • Efterbehandling af fotografier

  Karakteristika ved software og teknikker, der anvendes til efterbehandling af fotografier.

 • Presseloven

  Love vedrørende boglicensgivning og ytringsfrihed i alle medieprodukter.

 • Grafisk design

  Teknikker til visuel fremstilling af idéer og meddelelser.

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

Færdigheder

 • Udvælge fotos

  Gennemgå billeder og udvælge de bedste.

 • Konsultere redaktøren

  Konsultere redaktøren af en bog, et magasin, en avis eller andre publikationer om forventninger, krav og fremskridt.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Forhandle udnyttelsesrettigheder

  Forhandle med skaberen om retten til at formidle et værk til offentligheden og gengive det.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Redigere fotos

  Ændre størrelsen på, forbedre og retouchere fotografier ved hjælp af airbrushing, redigeringssoftware og andre teknikker.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Følge adfærdskodeks for journalister

  Følge adfærdskodeks for journalister, f.eks. ytringsfrihed, ret til svar, at være objektiv, og andre regler.

 • Foretage billedredigering

  Redigere forskellige typer billeder, såsom analoge og digitale fotos eller illustrationer.

 • Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen

  Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen, f.eks. politi og beredskabstjenester, byråd, samfundsgrupper, sundhedsorganisationer, pressemedarbejdere fra forskellige organisationer, offentligheden osv.

 • Tilpasse til medietype

  Tilpasse til forskellige typer medier, f.eks. tv, film, reklamer og andre. Tilpasse arbejdet til type af medier, omfang af produktion, budget, genrer inden for medietypen og andet.

 • Redigere negativer

  Anvende forskellige softwareprodukter og -teknikker til at behandle negativer og tilpasse billederne i henhold til de ønskede specifikationer.

Source: Sisyphus ODB