Profession biogastekniker

Biogasteknikere arbejder med udvinding af gas fra organisk materiale og fremstillet som lossepladsgas eller rådningsgas. De betjener udstyr i biogasanlæg, udfører prøvninger og vedligeholdelsesopgaver og griber ind i tilfælde af svigt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Biomassekonvertering

  Omdannelse af biologisk materiale til varme ved hjælp af forbrænding eller til biobrændstof ved hjælp af kemiske, varmetekniske og biokemiske metoder.

 • Processer til genvinding af naturgaskondensater

  Have kendskab til de almindelige processer, der anvendes til at adskille tungere kulbrinter, såsom ethan, propan og butan fra methan, som er det færdige produkt fra gasforarbejdningsanlægget. Være opmærksom på teknikker til olieabsorption, kryogene processer og andre relevante processer.

 • Brændgas

  De forskellige egenskaber, farer og anvendelser af gasformige brændstoffer, som f.eks. oxyacetylen, oxy-benzin, oxy-hydrogen m.fl.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Naturgas

  De forskellige facetter ved naturgas, herunder udtrækning, forarbejdning, bestanddele, anvendelser, miljømæssige faktorer osv.

Færdigheder

 • Vedligeholde biogasanlæg

  Udføre rutinemæssig vedligeholdelse og reparation af udstyr, der behandler energiafgrøder og affald fra bedrifter, kaldet anaerobe biogasanlæg. Sikre, at udstyret fungerer korrekt ved omdannelse af biomasse til biogas, der anvendes til produktion af varme og elektricitet.

 • Afhjælpe fejl i udstyr

  Identificere, indberette og reparere skader og funktionsfejl i udstyr; kommunikere med repræsentanter i marken og fabrikanter for at fremskaffe reparations- og udskiftningskomponenter.

 • Sikre korrekt gastryk

  Sikre det nødvendige, sædvanligvis konstante, gastryk, som er en del af en maskine eller et værktøj, såsom brændeudstyr, der anvendes til bearbejdning af metalgenstande i forbindelse med fremstilling af metal.

 • Betjene biogasanlæg

  Betjene udstyr, der behandler energiafgrøder og affald fra gårde, og som kaldes biogastanke. Sikre, at udstyret fungerer korrekt ved omdannelse af biomasse til biogas, der anvendes til varme- og elproduktion.

 • Sikre vedligeholdelse af udstyr

  Sikre, at det nødvendige udstyr til drift regelmæssigt kontrolleres for fejl, at der udføres rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, og at reparation er planlagt og udført i tilfælde af beskadigelse eller fejl.

 • Håndtere gasflasker

  Håndtere gasflasker på en sikker måde og sikre, at de er i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne.

 • Teste gasrenhed

  Teste renhedsgraden for gas ved hjælp af bestemt prøvningsudstyr.

Source: Sisyphus ODB