Profession biokemiker

Biokemikere studerer og forsker i reaktioner forårsaget af kemikalier i levende organismer. Dette omfatter forskning med henblik på udvikling eller forbedring af kemiske produkter (f.eks. medicin) med henblik på at forbedre levende organismers sundhed og opnå en bedre forståelse af deres reaktioner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Molekylærbiologi

  Samspillet mellem de forskellige systemer i en celle, samspillet mellem de forskellige typer genetisk materiale og hvordan disse interaktioner er reguleret.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Farmaceutisk kemi

  De kemiske aspekter af identifikation og syntetisk ændring af kemiske enheder i forhold til terapeutisk brug. Hvordan forskellige kemikalier påvirker biologiske systemer, og hvordan de kan integreres i lægemiddeludviklingen.

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Intern medicin — infektionsmedicin

  Overførbare sygdomme er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Klinisk biokemi

  Klinisk biokemi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Genetik

  Studiet af arvelighed, gener og variationer i levende organismer. Genetisk videnskab søger at forstå processen, hvorved afkom arver kendetegn fra forældre, samt geners struktur og adfærd i levende væsener.

 • Analytisk kemi

  Instrumenter og metoder til adskillelse, identifikation og mængdebestemmelse af stof — de kemiske bestanddele af naturlige og kunstige materialer og opløsninger.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

Færdigheder

 • Analysere kemiske stoffer

  Undersøge og teste kemiske substanser med henblik på at analysere deres sammensætning og egenskaber.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Udføre kemiske forsøg

  Udføre kemiske forsøg med henblik på at teste forskellige produkter og stoffer for at drage konklusioner med hensyn til produktets levedygtighed og replikabilitet.

 • Vedligeholde laboratorieudstyr

  Rengøre laboratorieartikler af glas og andet udstyr efter brug og efterse det for skade eller korrosion for at sikre, at det fungerer korrekt.

 • Kalibrere laboratorieudstyr

  Kalibrere laboratorieudstyr ved sammenligning af målinger; én af et kendt størrelse eller korrekthed, som er udført med en pålidelig anordning, og en anden måling fra et andet stykke laboratorieudstyr. Udføre målingerne i så høj grad som muligt på samme måde.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

Source: Sisyphus ODB