Profession blodprøvetager

Blodprøvetagere udtager blodprøver fra patienter til laboratorieanalyse for at sikre patientsikkerhed i forbindelse med tapning af blod. De transporterer prøven til laboratoriet efter strenge anvisninger fra lægen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Steriliseringsteknikker

  De metoder og teknikker, der anvendes til at destruere eller fjerne mikroorganismer såsom vira og bakterier, der kan kontaminere medicinske instrumenter eller enhver form for materiale inden for sundhedsplejen.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

 • Bloddonation

  Procedurerne for indsamling af blodprøver fra frivillige, screening af sygdomme og opfølgning.

 • Teknikker til blodprøvetagning

  Egnede teknikker til indsamling af blodprøver til laboratorieformål afhængigt af målgruppen som f.eks. børn eller ældre.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Infektionskontrol

  Spredningsvejene og metoderne til forebyggelse af spredning af almindelige og vigtige inficerende organismer samt de tilgængelige metoder til sterilisering og desinfektion af patogene organismer i forbindelse med forebyggelse af infektioner.

Færdigheder

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Reagere over for sundhedsbrugeres ekstreme følelser

  Reagere i overensstemmelse hermed, når en sundhedsbruger bliver hypermanisk, panisk, meget stresset, aggressiv, voldelig eller selvmorderisk, ved gennemgang af relevant uddannelse, hvis man arbejder i en kontekst, hvor patienter regelmæssigt bevæger sig gennem ekstreme følelser.

 • Sætte mærkater på blodprøver

  Mærke blodprøver fra patienter i overensstemmelse med forskrifter og patientens identitet.

 • Overvåge patienters vitale tegn

  Overvåge og analysere vitale tegn for hjerte, åndedræt og blodtryk.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Bruge venepunkturudstyr

  Bruge instrumenter og værktøjer som f.eks. tourniquet, alkoholservietter, gazesvampe, steriliserede nåle og sprøjter, bandager, handsker og udsugningsrør, som anvendes til aftapning af blod fra patienter.

 • Sætte mærkater på medicinske laboratorieprøver

  Mærke prøver fra det medicinske laboratorium korrekt med præcis information i henhold til det gældende kvalitetssystem.

 • Indsamle biologiske prøver fra patienter

  Følge de anbefalede processer ved indsamling af kropsvæsker eller prøver fra patienter til yderligere laboratorietestning, yde assistance til patienten efter behov.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Lede infektionskontrol på afdelingen

  Gennemføre en række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, formulere og etablere sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -politikker.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Udføre venepunktur

  Udføre venepunktur ved at vælge et egnet sted til at punktere patientens vener, klargøre punkturstedet, forklare patienten proceduren, udtage blodet og samle det i en passende beholder.

 • Føre fortegnelser over udført arbejde

  Udarbejde og vedligeholde fortegnelser over udført arbejde.

 • Transportere blodprøver

  Sikre, at de blodprøver, der indsamles, transporteres sikkert og korrekt efter strenge procedurer for at undgå kontaminering

Source: Sisyphus ODB