Profession bodyguard

Bodyguards yder deres kunder beskyttelse mod skader, angreb og chikane. De ledsager enkeltpersoner såsom politikere og skuespillere til forskellige arrangementer og møder. Bodyguards overvåger omgivelserne, forudser trusler og reagerer på sikkerhedskriser. De må bære og anvende skydevåben.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kontrolmetoder

  Procedurer, der anvendes til efterforskningsformål, såsom overvågning ved hjælp af fysiske og elektroniske midler, afhøring af vidner, indsamling af genstande og data til vurdering og analyse samt fysiske og elektroniske undersøgelser til indsamling af data.

 • Sikkerhedstrusler

  Typer af trusler mod den offentlige og private sikkerhed, såsom uautoriseret adgang, aggressiv adfærd, mishandling, røveri, overfald, kidnapning, mord og offentlig demonstration.

Færdigheder

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Sikre ejendom

  Foretage søgning i lokaler, hvor der kan forekomme sikkerhedstrusler eller risici. Hvis der opdages sikkerhedstrusler, fjernes de for at sikre kundens sikkerhed.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Foretage kropsvisitationer

  Undersøge besøgende ved at foretage en kropsvisitering for at afsløre våben eller ulovlige stoffer.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Overholde principperne for selvforsvar

  Overholde de principper, ifølge hvilke en person kun bør anvende så meget kraft, som kræves for at afværge et angreb. Brugen af dødbringende magtanvendelse er begrænset til situationer, hvor angriberne selv anvender dødbringende magt.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Arbejde i skiftehold

  Arbejde i roterende skiftehold, hvor målet er at holde en tjeneste eller produktionslinje i gang døgnet rundt, og hver dag i ugen.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Identificere mistænkelig adfærd

  Hurtigt finde og identificere enkeltpersoner eller kunder, der opfører sig mistænkeligt, og holde dem under nøje observation.

 • Tjekke emner

  Indsamle og tjekke alle relevante oplysninger om en person, et selskab eller et andet emne i forbindelse med en undersøgelse.

 • Reagere roligt i stressede situationer

  Reagere hurtigt, roligt og sikkert i uventede situationer, tilvejebringe en løsning, der afhjælper problemet eller mindsker dets indvirkning.

 • Samarbejde med sikkerhedsmyndigheder

  Reagere hurtigt på sikkerhedshændelser og overtrædelser ved at ringe til politiet og holde kontakt til andre relevante parter, der er involveret i eventuel retsforfølgning af gerningsmanden.

 • Gennemføre inspektionsrunde

  Gennemføre en runde for at kontrollere, om alle døre og vinduer er lukket.

 • Tilbageholde personer

  Begrænse eller kontrollere personer, der overtræder bestemmelserne om acceptabel adfærd, og som udgør en trussel mod andre, og som udfører voldshandlinger, for at sikre, at personen ikke er i stand til at gå videre med denne negative adfærd, og for at beskytte andre.

 • Udføre sikkerhedskontroller

  Overvåge og kontrollere enkeltpersoners tasker eller personlige genstande for at sikre, at disse personer ikke udgør en trussel og at deres adfærd er i overensstemmelse med loven.

 • Beskytte betydningsfulde kunder

  Sørge for sikkerhed for kunder med et ekstraordinært risikoniveau ved at tilrettelægge og yde den relevante sikkerhed.

 • Tilbageholde lovovertrædere

  Sørge for, at lovovertrædere og uvedkommende opholder sig i et bestemt område.

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Kontrollere en folkemængde

  Kontrollere en folkemængde eller et optøjer, sikre, at folk ikke går ind i områder, som de ikke har adgang til, overvåge folkemængdens adfærd og reagere på mistænkelig og voldelig adfærd.

Source: Sisyphus ODB