Profession boreassistent

Boreassistenter fremstiller og afbryder forbindelser, når borerøret sidder fast i eller uden for borehullet. De samler og adskiller rør og bor og indsamler borekerner. De vedligeholder og reparerer udstyret på boregulvet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Vedligeholde udstyr i oliefelt

  Demontere, reparere eller udskifte oliefeltudstyr såsom dampmotorkomponenter eller kedler, bruge elværktøjer og håndværktøjer.

 • Tilslutte olieborehoveder

  Forberede oliebrøndhoveder til tilslutning til olietanke.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Arbejde som et team

  Anerkende betydningen af teamwork, opbygning og opretholdelse af effektive arbejdsrelationer med alle kolleger i kasinoet og inden for branchen. Fleksibilitet til at indtage en positiv og fleksibel holdning til skiftende prioriteringer og procedurer. Indtage et positivt syn på forandring, gerne påtage sig nye opgaver og reagere hensigtsmæssigt på nye arbejdsmetoder. Kommunikation For at sikre en klar og effektiv kommunikation med kasinoledelsen og overordnet spilleder og spilledere. Afholde regelmæssige møder med ledere og personale og fremme tovejskommunikation og løbende forbedringer.

 • Samle metaldele

  Sammensætte og arrangere stål- og metaldele for at samle dem til fuldstændige produkter samt anvende passende håndværktøj og måleværktøjer.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Sikre sundhed og sikkerhed under produktion

  Sikring af personalets sundhed og sikkerhed under fremstillingsprocessen.

 • Indsamle olieprøver

  Indsamle petroleumsproduktprøver ved at dreje udtømningsventiler og isætte beholdere i tanke for at hente prøvemateriale.

 • Føre borerør

  Føre borerør ind i og ud af elevatorer.

 • Vedligeholde boreudstyr

  Vedligeholdelse og reparation af en række boremaskiner.

Source: Sisyphus ODB