Profession borechef

Borechefer tager ansvaret for de daglige boreaktiviteter. De udfører for det meste administrativt arbejde. Borechefer sikrer, at olieboreriggen har tilstrækkeligt med materialer, reservedele og personale til at fortsætte den daglige drift. De udfører boreaktiviteter i overensstemmelse med det planlagte program, fører tilsyn med borebesætninger og udstyr.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om olieplatforme

  De statslige og miljømæssige regler for boreplatforme.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Overvåge olierigomkostninger

  Overvåge de samlede omkostninger ved udvinding, projekter og krævet udstyr; stræbe efter maksimal omkostningseffektivitet for driften.

 • Supervisere medarbejderes sikkerhed

  Garantere sikkerhed for medarbejdere på pladsen; overvåge korrekt brug af sikkerhedsudstyr og beklædning; forstå og indføre sikkerhedsprocedurer.

 • Planlægge flytninger af rigge

  Ansvarlig for planlægning og organisering af flytninger af rigge; fastlægge alternative ruter til undgåelse af forhindringer og blokerede veje.

 • Installere olierig

  Transportere og opsætte olierig på en udpeget lokation; nedtage olieriggen, når boreaktiviteterne er ophørt.

 • Vælge brøndudstyr

  Vælge og købe det relevante udstyr til forskellige funktioner i brønden.

 • Administrere mineudstyr

  Føre tilsyn med anskaffelse, installation, vedligeholdelse og opbevaring af mineudstyr.

 • Planlægge rigdrift

  Planlægge og udføre rigdrift og forberede rigningsstedet; nedtage rigning og rengøre stedet efterfølgende.

 • Planlægge skiftehold

  Planlægge personales arbejdstid og skift i henhold til virksomhedens behov.

Source: Sisyphus ODB