Profession boreingeniør

Boreingeniører udvikler og fører tilsyn med boringen af gas- og oliebrønde. De bistår ved projekteringen, testningen og etableringen af brønde og er beskæftiget på landbaserede eller offshore platforme. Boreingeniører arbejder sammen med andre minedriftskyndige og fører tilsyn med boringen og sikkerheden på området.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

Færdigheder

 • Konstruere brøndgange

  Udforme og beregne multilaterale og horisontale brøndgange.

 • Administrere tjenesteydelseskontrakter i boreindustrien

  Etablere og forvalte servicekontrakter for personer, der arbejder i et boreselskab, hvilket omfatter art, varighed, gebyr og andre karakteristika ved samarbejdet mellem organisationen og personen.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Samarbejde med specialister i boreoperationer

  Etablere forretningsforbindelser med specialiserede leverandører og med leverandører af varer såsom cement eller borevæsker.

 • Overvåge brøndsikkerhed

  Besigtige sikkerheden ved en boring på en borerig eller et boringsanlæg, detektere sikkerhedsproblemer eller potentielle risici.

 • Administrere borekontrakter

  Etablere og administrere borekontrakter mellem brøndoperatører og boreleverandører, som fastsætter arten, varigheden, gebyrerne og andre karakteristika ved samarbejdet mellem organisationerne.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Designe boreprogrammer

  Planlægge boreaktiviteter, overvåge produktionsflowets hastighed.

 • Foreslå vedligeholdelse af brønd

  Sørge for passende brøndvedligeholdelse, når der opstår problemer eller opdages risici på boreplatformen eller boringsanlægget.

 • Planlægge oliebrønde

  Udarbejde tekniske planer og føre tilsyn med de aktiviteter, der er nødvendige for en vellykket boring.

 • Udarbejde dataark om brønde

  Udarbejde datablade med angivelse af alle relevante oplysninger om en brønd, herunder placering, geologiske egenskaber for brønden, typen af ressourcer, temperaturer og forskellige analyser angivet i forhold til dybden.

 • Overvåge brøndomkostninger

  Daglig overvågning af omkostninger til brønde; sammenligne nuværende brøndomkostninger med forslag til udgifter, udvikle rentable målinger og strategier.

 • Konstruere udstyr til borehoved

  Designe og vælge udstyr til borehoveder. Tage hensyn til lokal geologi, ressourcetype og andre specifikke egenskaber på stedet samt omkostninger.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Lede boreteam

  Koordinere og føre tilsyn med et boreteams aktiviteter.

 • Analysere boreteknik

  Indsamle relevante data, udføre tekniske analyser på stedet; udarbejde rapporter og anbefale nødvendige tiltag.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Overvåge brønddrift

  Overvåge de daglige fremskridt med brøndaktiviteter.

 • Genoprette naturligt miljø efter boringer

  Genskabe et naturligt miljø på boringsområdet, såfremt boringen ikke vil finde sted.

Source: Sisyphus ODB