Profession brandkøretøjsfører

Brandkøretøjsførere kører og betjener brandvæsenets køretøjer, som f.eks. brandbiler. De har specialiseret sig i nødkørsel og bistand til brandslukning. De sikrer, at alt materiale opbevares godt på køretøjet, transporteres og er klar til brug.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

Færdigheder

 • Føre køretøjer

  Være i stand til at føre køretøjer, have den rette type kørekort til den anvendte type motorkøretøj.

 • Gennemføre eftersøgnings- og redningsaktioner

  Bistå med bekæmpelse af naturkatastrofer og civile katastrofer, såsom skovbrande, oversvømmelser og trafikulykker. Udføre eftersøgnings- og redningsaktioner.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Anvende avancerede køreteknikker

  Være i stand til effektivt at styre et køretøj i ekstreme situationer med defensiv, undvigende eller offensiv kørsel.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Arbejde som et team i et farligt miljø

  Samarbejde med andre i et farligt, undertiden larmende, miljø, såsom en bygning i brand eller en metalsmedningsfacilitet, for at opnå en højere grad af effektivitet, samtidig med at der tages højde for medarbejdernes sikkerhed.

 • Reagere roligt i stressede situationer

  Reagere hurtigt, roligt og sikkert i uventede situationer, tilvejebringe en løsning, der afhjælper problemet eller mindsker dets indvirkning.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Betjene beredskabsudstyr

  Benytte nødudstyr og -redskaber såsom brandslukkere, stopklodser til hjul, lommelygter og advarselsskilte.

 • Vælge farekontrol

  Foretage passende valg af farekontrolforanstaltninger og risikostyring

 • Bruge forskellige typer brandslukkere

  Forstå og anvende forskellige metoder til brandslukning og forskellige typer og klasser af brandslukningsudstyr.

 • Køre brandbil i akutte situationer

  Køre og betjene brandbil som reaktion på nødsituationer, ved en sikker og kontrolleret hastighed under overholdelse af love, forskrifter og standarder for denne type aktivitet.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Håndtere akutpleje

  Håndtere situationer, hvor beslutningstagning under tidspres er afgørende for at redde liv.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Betjene specialiseret udstyr i akutte situationer

  Betjene udstyr som f.eks. eksterne defibrillatorer og genoplivningsballoner, -masker, rygortoser og trækskinner samt intravenøse drop i avancerede respiratormiljøer, udføre elektrokardiogrammer, når det er påkrævet.

Source: Sisyphus ODB