Profession brandmandsinstruktør

Brandmandsinstruktører underviser nye elever i den teori og praksis, der er nødvendig for at blive brandmand. De afholder teoretiske forelæsninger om akademiske emner som f.eks. jura, kemi, sikkerhedsforskrifter, risikostyring, brandforebyggelse, visning af blueprint mv. Brandmandsinstruktører giver også praktiske anvisninger vedrørende brugen af hjælpemidler og redningsværktøjer som f.eks. en brandslange, brandøkse, røgmaske osv., men også tung fysisk træning, vejrtrækningsteknikker, førstehjælpsoperationer, selvforsvarstaktikker og køretøjsoperationer. De udarbejder og udvikler også undervisningsplaner og nye uddannelsesprogrammer, efterhånden som nye spørgsmål opstår vedrørende statens tjenester. Lærerne overvåger de studerendes fremskridt, evaluerer dem individuelt og udarbejder resultatevalueringsrapporter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

Færdigheder

 • Teste sikkerhedsstrategier

  Afprøve politikker og strategier vedrørende risiko- og sikkerhedsstyring og -procedurer, såsom afprøvning af evakueringsplaner, sikkerhedsudstyr og gennemførelse af øvelser.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Rådgive om overtrædelser af forskrifter

  Rådgive om forebyggende og korrigerende handlinger samt korrigere eventuelle brud på eller manglende overholdelse af juridiske forskrifter.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Sikre studerendes velfærd

  Sikre, at studerendes behov opfyldes på uddannelsessteder, og at alle læringsspørgsmål tages op, samt potentielle problemer uden for den uddannelsesmæssige kontekst.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Arbejde som et team i et farligt miljø

  Samarbejde med andre i et farligt, undertiden larmende, miljø, såsom en bygning i brand eller en metalsmedningsfacilitet, for at opnå en højere grad af effektivitet, samtidig med at der tages højde for medarbejdernes sikkerhed.

 • Evakuere mennesker fra bygninger

  Evakuere en person fra en farlig bygning eller situation med henblik på beskyttelse, så offeret når i sikkerhed og om nødvendigt kan modtage lægehjælp.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Undervise i håndtering af nødsituationer

  Uddanne fællesskaber, organisationer og enkeltpersoner om risikostyring og beredskab, f.eks. hvordan man udvikler og gennemfører forebyggelses- og reaktionsstrategier, og undervise i nødpolitikker, der er specifikke for de risici, der gælder for det pågældende område eller den pågældende organisation.

 • Undervise i brandbekæmpelse

  Instruere eleverne i teori og praksis om brandbekæmpelse, navnlig i forbindelse med redningsaktioner, principper for bygningskonstruktioner og brændbare væsker og gasbrande, med henblik på at bistå dem med at gøre karriere på dette område i fremtiden.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

Source: Sisyphus ODB