Profession brandsikkerhedstekniker

Brandsikkerhedsteknikere studerer, udformer og udvikler innovative løsninger, der sigter mod forebyggelsen af brande og beskyttelsen af mennesker, naturområder og byområder. De foreslår egnede materialer til bygge- eller beklædningsformål eller andre anvendelser, og de udformer detekteringssystemer rettet mod at forebygge brande eller hindre at de breder sig.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Sikkerhedsteknologi

  Teknisk disciplin, der anvendes til at sikre, at systemer, maskiner og udstyr virker i overensstemmelse med de fastsatte sikkerhedsstandarder og love, f.eks. miljølovgivning.

 • Brandsikkerhedsteknik

  Anvendelse af tekniske principper for konstruktion og fremstilling af brandopdagelses-, forebyggelses- og bekæmpelsessystemer, der spænder lige fra udtænkning af brandalarmer til rumplanlægning og bygningsdesign.

Færdigheder

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Udføre brandtest

  Gennemføre test af en række materialer, såsom bygnings- eller transportmaterialer, for at bestemme deres fysiske egenskaber overfor ild som flammemodstand, overfladeforbrændingskarakteristika, iltkoncentration eller røgdannelse.

Source: Sisyphus ODB