Profession broinspektør

Broinspektører besigtiger brokonstruktioner for fugebrud, revner, rust og andre fejl. De varetager også vedligeholdelsen af konstruktionerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, herunder tandhjul, motorer, hydrauliske systemer og pneumatiske systemer. Deres funktioner og sandsynlige fejl.

 • Lovgivning om byggevarer

  Bestemmelser om kvalitetsstandarder for byggeprodukter i hele EU.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Udpege eksterne risici for brointegritet

  Besigtige broområdet for at identificere enhver mulig ekstern risiko for broens integritet. Sørge for, at der ikke befinder sig noget farligt nedbrudsmateriale i vandet. Identificere løse sten eller lavinerisici. Anslå, om brugsbelastningen på en bro ligger inden for grænseværdierne.

 • Teste beton

  Teste betonhårdhed, så den er i overensstemmelse med specifikationerne og er klar til at blive fjernet fra formene.

 • Genkende tegn på korrosion

  Genkende symptomer på metal, der viser oxideringseffekter med miljøet, hvilket resulterer i rustdannelse, gennemtæring, spændingsrevnedannelse m.v., og skønne korrosionshastigheden.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Prioritere reparationer

  Anslå det akutte behov for en bestemt reparation eller udskiftning baseret på, hvor alvorlig manglen er, betydningen af det beskadigede eller slidte element, andre planlagte reparationer og broens forventede levetid.

 • Rådgive om udskiftning af bro

  Anslå behovet for at udskifte en bro og rapportere til den ansvarlige ejer eller institution.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Inspicere leveret beton

  Kontrollere kvantiteten og kvaliteten af den leverede beton. Sørge for, at betonen kan modstå ethvert forventet pres.

 • Finde fejl i beton

  Bruge infrarøde teknikker til at finde fejl i beton.

 • Tjekke forenelighed mellem materialer

  Sørge for, at materialerne er egnede til at blive anvendt sammen og kontrollere for forudsigelige interferenser.

Source: Sisyphus ODB