Profession brugerfladedesigner

Brugerfladedesignere har ansvaret for at udforme brugergrænseflader for applikationer og systemer. De udfører layout, grafik og dialoger samt tilpasningsaktiviteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Designmønstre til softwarebrugergrænseflader

  Genanvendelige løsninger og formaliseret bedste praksis med henblik på at løse fælles brugergrænsefladeopgaver inden for softwareudvikling og -design.

 • Webprogrammering

  Det programmeringsparadigme, der er baseret på at kombinere formateringssprog (som tilfører sammenhæng og struktur til tekst) og anden webprogrammeringskode, såsom AJAX, javascript og PHP, med henblik på at gennemføre passende tiltag og visualisere indholdet.

 • IKT-sikkerhedslovgivning

  Et sæt lovgivningsmæssige bestemmelser, der beskytter informationsteknologi, IKT-net og computersystemer, og de juridiske konsekvenser ved misbrug af disse. De regulerede foranstaltninger omfatter firewalls, overvågning, antivirus-software og kryptering.

 • Menneske-computer-interaktion

  Studiet af adfærden af samt interaktionen mellem digitalt udstyr og mennesker.

 • Algoritmeopgave

  Teknikker til at konvertere ustrukturerede beskrivelser af en proces til en trinvis sekvens af handlinger med et begrænset antal trin.

 • Design af softwareinteraktion

  Metoder til udvikling af interaktion mellem brugere og softwareprodukter eller -tjenesteydelser mhp. at opfylde behovene hos hovedparten af de mennesker, der kommer til at interagere med produktet, og forenkle kommunikationen mellem produkt og bruger, f.eks. målrettet design.

 • World Wide Web Consortium-standarder

  De standarder, tekniske specifikationer og retningslinjer, der er udviklet af den international organisation World Wide Web Consortium (W3C), og som muliggør udformning og udvikling af webapplikationer.

 • IKT-tilgængelighedsstandarder

  Anbefalingerne om at gøre IKT-indhold og -applikationer mere tilgængelige for en bredere kreds af mennesker, primært med handicap, såsom blindhed og svagt syn, døvhed og høretab samt kognitive begrænsninger. Det omfatter standarder såsom retningslinjerne for webindholds tilgængelighed (WCAG).

 • Applikations brugervenlighed

  Processen, der har til formål at måle og fastslå læringsevnen, effektiviteten, nytteværdien og brugervenligheden af en softwareapplikation.

 • Grafisk redigeringssoftware

  Grafiske IKT-værktøjer, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafikker, som f.eks. GIMP, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator, til udvikling af både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik.

Færdigheder

 • Fremstille en wireframe til et websted

  Udvikle et billede eller et sæt billeder, der viser de funktionelle elementer på et websted eller en side, som typisk bruges til at planlægge et websteds funktion og struktur.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Lave designudkast

  Lave grove skitser som hjælp til at udforme og informere om designkoncepter.

 • Afprøve systemadgang for brugere med særlige behov

  Undersøge, om softwaregrænsefladen er i overensstemmelse med standarder og forskrifter, så systemet kan anvendes af personer med særlige behov.

 • Vurdere brugeres interaktion med IKT-applikationer

  Evaluere, hvordan brugerne interagerer med IKT-applikationer med henblik på at analysere deres adfærd, drage konklusioner (f.eks. om deres motiver, forventninger og mål) og forbedre applikationernes funktionalitet.

 • Designe brugergrænseflade

  Oprette software- eller udstyrskomponenter, der muliggør interaktion mellem mennesker og systemer eller maskiner ved hjælp af egnede teknikker, sprog og værktøjer, som strømliner interaktionen med et system eller en maskine.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Anvende metoder til brugercentreret design

  Anvende designmetoder, hvor behov, ønsker og begrænsninger hos slutbrugerne af et produkt, en tjeneste eller proces får omfattende opmærksomhed i hver fase af konstruktionsprocessen.

 • Udvikle kreative idéer

  Udvikling af nye kunstneriske koncepter og kreative idéer.

 • Interagere med brugere for at indsamle oplysninger om deres krav

  Kommunikere med brugerne for at identificere deres behov og indsamle information om dem. Definere alle relevante brugerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måde med henblik på yderligere analyse og tydeliggørelse.

 • Udforme proces

  Identificere workflow og ressourcekrav til en bestemt proces ved hjælp af en række værktøjer som f.eks. processimulatorsoftware, flowdiagrammer og skalamodeller.

 • Bruge markup language

  Anvende computersprog, der kan skelnes grammatisk fra teksten, tilføje anmærkninger til et dokument, specificere layoutet og behandlingstyperne i dokumenter såsom HTML.

 • Udforme computergrafik

  Anvende forskellige visuelle teknikker med henblik på at designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer med henblik på kommunikation af koncepter og idéer.

 • Administrere online-indhold

  Sikre, at webstedets indhold er opdateret, organiseret, attraktivt og opfylder målgruppens behov, krav til virksomheden og internationale standarder ved at kontrollere forbindelserne og fastlægge tidsrammerne for og rækkefølgen af offentliggørelse.

 • Omsætte krav til visuelt design

  Udvikle visuel udformning fra givne specifikationer og krav baseret på en analyse af omfanget og målgruppen. Skabe en visuel præsentation af idéer såsom logoer, webstedsgrafik, digitale spil og layout.

Source: Sisyphus ODB