Profession brygmester

Brygmestre sikrer de eksisterende produkters brygningskvalitet og skaber blandinger med henblik på udvikling af nye produkter. For eksisterende produkter fører de tilsyn med hele brygningsprocessen ved at følge en af mange brygningsprocesser. For nye produkter udvikler de nye bryggeopskrifter og forarbejdningsteknikker, eller de tilpasser eksisterende opskrifter og teknikker med henblik på potentielle nye produkter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mæskning

  Forvaltning af mæskningsprocessen og forståelse af, at den påvirker urtekvaliteten og karakteren af den gærede drik.

 • Bygtyper

  De forskellige typer byg; deres egenskaber og kvalitet.

 • Enzymatisk forarbejdning

  Enzymprocesser anvendt i fødevareproduktion samt i andre industrielle bioteknologiske processer.

 • Urtklaring

  Når urten overføres fra urtkedlen til boblekarret for at rense urten for uopløst humle og proteinflokke og klargøre den til afkøling.

 • Bryggeriprocesser

  Processer og teknikker, der anvendes til at omdanne råmaterialer til gæringssubstrater til fremstilling af øl.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Finansiel kapacitet

  Finansielle transaktioner såsom beregninger, omkostningsoverslag, budgetstyring under hensyntagen til relevante kommercielle og statistiske data, som f.eks. data for materialer, forsyninger og arbejdskraft.

 • Proces for maling af korn til drikkevarer

  Formaling, som er en kombination af avanceret og konventionel våd- og tørformaling. Formalingsmetoder for korn til drikkevarer sikrer en god bevarelse af skaller og en optimal formaling af endospermen, som giver mange fordele for brygningsprocessen og de færdige produkter.

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Gærfermenteringsprincipper

  Have en forståelse af principperne for gærfermentering i fermenterede drikkevarer såsom vin eller øl.

 • Urtkogning

  Urtkogningsprocessen, hvor bryggeriet tilføjer humleurten og koger blandingen i en urtkedel. Urtens bitre forbindelser giver øllet en længere holdbarhed.

 • Filtreringsproces

  Lauteringsproces, hvor mæsken adskilles i en klar, flydende urt og rester af korn. Lautering indbefatter normalt tre trin: mæskning, recirkulation og eftergydning.

 • Ingredienser til ølproduktion

  Basisingredienser i øl, som består af vand, en stivelseskilde såsom maltet byg, ølgær til fremstilling af fermenteringen og en aroma såsom humle.

 • Fermenteringsprocesser for drikkevarer

  Fermenteringsprocesser i forbindelse med omdannelse af sukker til alkohol, gasser og syrer. 

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Downstream-processing af øl

  Processen med efterfermentering af øl, herunder modning og filtrering.

 • Moderne bryggerisystemer

  De mest opdaterede systemer og den bedst tilgængelige teknik i bryggeribranchen.

Færdigheder

 • Skabe nye koncepter

  Finde frem til nye koncepter.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Sikre, at færdige produkter opfylder kravene

  Sørge for, at færdigvarerne opfylder eller overstiger virksomhedens specifikationer.

 • Rådgive om ølproduktion

  Rådgive ølselskaber, små bryggerier og ledere i ølindustrien for at forbedre kvaliteten af produktet eller produktionsprocessen.

 • Arbejde på en organiseret måde

  Holde fokus på det pågældende projekt til enhver tid. Tilrettelægge, håndtere tid, planlægge, aftale møder og overholde tidsfrister.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Fastsætte standarder for produktionsanlæg

  Sikre en høj standard for sikkerhed og kvalitet i faciliteter, systemer og arbejdstagernes adfærd. Sikre overholdelse af procedurer og revisionsstandarder. Sikre, at maskiner og apparater i produktionsanlægget er egnede til deres opgave.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Lede fødevarelaboratorium

  Lede laboratorieaktiviteter på anlægget eller fabrikken og anvende dataene til at overvåge de fremstillede produkters kvalitet.

 • Udvikle procedurer for fremstilling af drikkevarer

  Kort beskrive de arbejdsgange, procedurer og aktiviteter, der skal udføres for fremstilling af drikkevarer med henblik på at nå produktionsmålene.

 • Vedligeholde ajourført faglig viden

  Regelmæssigt deltage i undervisningsworkshopper, læse professionelle publikationer og deltage aktivt i faglige sammenslutninger.

 • Måle væskedensitet

  Måle af massefylden i væsker, herunder olier, ved hjælp af hygrometre eller oscillerende rør.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Betjene pneumatiske transportslisker

  Anvende lufttransportsslisker til at overføre produkter eller blandinger fra beholdere til lagertanke.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Udvikle ølopskrifter

  Være kreativ i udformningen, afprøvningen og fremstillingen af nye ølopskrifter i henhold til specifikationer og eksisterende opskrifter.

 • Overvåge fermentering

  Overvåge og kontrollere gæring. Overvåge sedimentering af saft og gæring af råvarer. Kontrollere de fremskridt, der sker i fermenteringsprocessen for at opfylde specifikationerne. Måle, teste og fortolke gæringsproces- og kvalitetsdata i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Udvikle standardprocedurer inden for fødevarekæden

  Udvikle operative standardprocedurer (SOP) inden for fødevarekæden på baggrund af feedback fra produktionen. Forstå aktuelle operationelle procedurer og identificere de bedste teknikker. Udvikle nye procedurer og ajourføre eksisterende procedurer.

 • Styre tiden i fødevareforarbejdningsprocesser

  Sikre korrekt forvaltning af tid og ressourcer ved hjælp af passende planlægningsmetoder.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

Source: Sisyphus ODB