Profession bustrafikleder

Bustrafikledere koordinerer køretøjsbevægelser, ruter og chauffører og kan føre tilsyn med læsning, aflæsning og kontrol af bagage eller ekspresforsendelser med bus.  

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Lovgivning vedrørende vejtransport

  Kende reglerne for vejtransport på regionalt, nationalt og europæisk plan med hensyn til sikkerheds- og miljøkrav.

 • Lokale vejes tilstand

  Kende de lokale gader og deres tilstand for at kunne levere effektive og rettidige transporttjenester.

Færdigheder

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Administrere fordeling af busruter

  Føre tilsyn med andres arbejde og koordinere gennemførelsen af fast tildelte busruter effektivt ved hjælp af forskellige check-in-systemer.

 • Undersøge trafikulykker

  Undersøge trafikulykker med køretøjer og gennemføre debriefingkonferencer efter ulykken. Analysere de nøjagtige omstændigheder ved ulykken og fremlægge konklusioner for myndighederne. Komme med anbefalinger til, hvordan fremtidige ulykker kan forebygges.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Overvåge førere

  Sikre, at førerne opfylder de retlige krav for at fungere, når frem til arbejdet på de fastlagte tidspunkter, ikke udviser tegn på alkohol- eller stofmisbrug og følger dagens ruteplan. Overvåge førerne for at sikre arbejdskvalitet og -effektivitet. Sikre, at den tid, der er brugt, og de tilbagelagte strækninger registreres.

 • Planlægge og udsende chauffører

  Planlægge og udsende chauffører, arbejdsmaskiner og servicekøretøjer til de ønskede steder efter ønske fra kunderne; anvende telefon eller radiokommunikation.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Matche køretøjer med ruter

  Matche køretøjstyper til transportruter, hvor der tages hensyn til driftsfrekvens, maksimal transporttid, det dækkede område og vejforhold.

Source: Sisyphus ODB