Profession butiksdetektiv

Butiksdetektiver fører tilsyn med aktiviteterne i butikken for at forebygge og opdage butikstyveri. Når en person er fanget på fersk gerning, træffer de alle retslige foranstaltninger, herunder tilkaldelse af politiet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Overvågningsmetoder

  Overvågningsmetoder, der anvendes til indsamling af oplysninger og efterretninger med henblik på efterforskning.

Færdigheder

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

 • Overvåge sikkerheden i salgsområde

  Observere kundernes adfærd i salgsområder for at opretholde orden og sikkerhed og afdække potentielle risici.

 • Konfrontere lovovertrædere

  Konfrontere butikstyve med deres handlinger ved at fremlægge beviser, såsom videooptagelser.

 • Forhindre butikstyveri

  Identificere butikstyve og metoder, der gør det muligt for butikstyve at forsøge at stjæle. Indføre politikker og procedurer til bekæmpelse af butikstyveri.

 • Udspørge personer

  Interviewe enkeltpersoner på en sådan måde, at de giver oplysninger, der kan være nyttige i en undersøgelse, og som de eventuelt har forsøgt at skjule.

 • Samarbejde med sikkerhedsmyndigheder

  Reagere hurtigt på sikkerhedshændelser og overtrædelser ved at ringe til politiet og holde kontakt til andre relevante parter, der er involveret i eventuel retsforfølgning af gerningsmanden.

 • Identificere mistænkelig adfærd

  Hurtigt finde og identificere enkeltpersoner eller kunder, der opfører sig mistænkeligt, og holde dem under nøje observation.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Tilbageholde lovovertrædere

  Sørge for, at lovovertrædere og uvedkommende opholder sig i et bestemt område.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Overvåge overvågningsudstyr

  Overvåge driften af udstyr, der anvendes til overvågning og indsamling af efterretninger, for at sikre, at udstyret fungerer korrekt, og indsamle de overvågningsoplysninger, som det registrerer.

 • Dokumentere sikkerhedshændelser i forretningen

  Udarbejde dokumentation og specifikke rapporter om sikkerhedstruslerne, observationer og hændelser, f.eks. butikstyveri, der forekommer i butikken, og som om nødvendigt kan bruges som bevismateriale mod gerningsmanden.

Source: Sisyphus ODB