Profession byggekoordinator

Byggekoordinatorer forestår den fuldstændige styring af omkostningerne ved bygge- og anlægsprojekter fra projektets tilblivelse til dets levering. De tilstræber en effektiv udnyttelse af ressourcerne, samtidig med at de holder øje med kvalitet, kvalitetsstandarder og kundekrav.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bygge- og anlægsindustri

  De produkter, mærker og leverandører, der er aktive på bygge- og anlægsområdet.

 • Omkostningsstyring

  Planlægningen, overvågningen og tilpasningen af en virksomheds udgifter og indtægter med henblik på at opnå omkostningseffektivitet og kapacitet.

 • Bygningskonstruktionsprincipper

  Komponentelementer og principper for konstruktion af bygninger som f.eks. typer af murkonstruktion og fundamenter, defekter i mure og tage og måder til afhjælpning af sådanne defekter.

 • Bygningsreglementer

  Det sæt retningslinjer, der fastlægger minimumsstandarder for bygninger og andre konstruktioner for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed.

 • Byplanlægningslov

  Investeringer og byudviklingsaftaler. Lovgivningsmæssig udvikling med hensyn til miljømæssige, bæredygtighedsmæssige, sociale og finansielle anliggender inden for byggeindustrien.

Færdigheder

 • Kontrollere udgifter

  Overvåge og vedligeholde effektive omkostningskontroller med hensyn til effektivitet, spild, overarbejde og personale. Vurdere selvrisiko og stræbe efter effektivitet og produktivitet.

 • Føre tilsyn med bygge- og anlægsprojekter

  Sikre, at bygge- og anlægsprojektet gennemføres i overensstemmelse med byggetilladelsen, gennemførelsesplanerne, udførelses- og designspecifikationerne og de relevante bestemmelser.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Identificere kunders mål

  Identificere individuelle motiver, der resulterer i kort-, mellem- og langsigtede fitnessmål.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Rådgive om byggematerialer

  Rådgive om og afprøve en bred vifte af byggematerialer.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Udføre omkostningsberegningsaktiviteter

  Gennemføre de omkostningsrelaterede aktiviteter og operationer inden for regnskabsvirksomheden, som f.eks. standardomkostningsudvikling, analyse af gennemsnitspriser, analyse af avancer og omkostningsprocent, lagerstyring og variansanalyse. Rapportere resultaterne til ledelsen og rådgive om mulige fremgangsmåder til kontrol og reduktion af omkostningerne.

 • Bestille byggematerialer

  Bestille det materiale, der kræves til byggeprojektet, og sørge for at købe det bedst egnede materiale til en god pris.

 • Beregne behov for byggematerialer

  Foretage målinger på stedet og anslå materialebehovet til bygge- eller restaureringsprojektet.

 • Kommunikere med bygningshåndværkere

  Udveksle oplysninger med bygningshåndværkere eller tilsynsførende for at sikre, at byggeprojektet forløber gnidningsløst. Indhente opdateringer om fremskridt og eventuelle hindringer og informere bygningshåndværkerne om eventuelle ændringer i tidsplanen eller procedurerne.

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

 • Udarbejde bygge- og anlægsdokumenter

  Udarbejde, ajourføre og arkivere dokumenter vedrørende planlægning og gennemførelse af bygge- eller renoveringsprojekter, herunder oplysninger om sikkerhedssystemer og regnskabsdokumentation.

Source: Sisyphus ODB