Profession byggesikkerhedschef

Byggesikkerhedschefer inspicerer, håndhæver og kontrollerer arbejdssikkerhedsforanstaltninger på byggepladser. De forvalter også arbejdsulykker og træffer foranstaltninger til at sikre, at sikkerhedspolitikkerne gennemføres korrekt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bygge- og anlægsmetoder

  Forskellige teknikker og metoder til opførelse af bygninger og andre stukturer.

 • Registrering af hændelser og ulykker

  Metoder til indberetning og registrering af hændelser og ulykker på arbejdspladsen.

 • Menneskelige faktorer i forbindelse med sikkerhed

  Overvejelser og konsekvenser for menneskers sikkerhed.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

Færdigheder

 • Forebygge arbejdsulykker

  Anvende specifikke risikovurderingsforanstaltninger til forebyggelse af risici og trusler på arbejdspladsen.

 • Supervisere medarbejderes sikkerhed

  Garantere sikkerhed for medarbejdere på pladsen; overvåge korrekt brug af sikkerhedsudstyr og beklædning; forstå og indføre sikkerhedsprocedurer.

 • Rådgive om sikkerhedsforbedringer

  Give relevante anbefalinger efter en efterforskning og sikre, at anbefalingerne tages behørigt til efterretning og opfølges, når der er behov for det.

 • Overvåge byggeplads

  Have oversigt over, hvad der sker på byggepladsen til enhver tid. Identificere, hvem der er til stede, og hvilken fase af anlægsarbejdet, hvert hold befinder sig i.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Anvende sikkerhedsstyring

  Anvende og føre tilsyn med foranstaltninger og forskrifter vedrørende sikkerhed og sikring for at opretholde et sikkert miljø på arbejdspladsen.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

Source: Sisyphus ODB