Profession byggetekniker

Byggeteknikere udlægger bygningstegninger og tilføjer tekniske specifikationer til byggeprojekter. De integrerer tekniske principper i tegningerne for at sikre, at konstruktionerne er sikre og modstandsdygtige. De samarbejder med arkitekter og ingeniører om at omdanne design på idestadiet til eksekverbare planer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Arkitektonisk design

  Den gren af arkitekturen, der stræber efter balance og harmoni i elementerne i et bygge- og arkitekturprojekt.

 • Bygningsreglementer

  Det sæt retningslinjer, der fastlægger minimumsstandarder for bygninger og andre konstruktioner for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Bygge- og anlægsmetoder

  Forskellige teknikker og metoder til opførelse af bygninger og andre stukturer.

Færdigheder

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Overvåge byggeplads

  Have oversigt over, hvad der sker på byggepladsen til enhver tid. Identificere, hvem der er til stede, og hvilken fase af anlægsarbejdet, hvert hold befinder sig i.

 • Foretage beregninger

  Arbejde med tal og foretage komplekse beregninger. Forståelse af grundlæggende matematiske principper er en forudsætning.

 • Kommunikere med bygningshåndværkere

  Udveksle oplysninger med bygningshåndværkere eller tilsynsførende for at sikre, at byggeprojektet forløber gnidningsløst. Indhente opdateringer om fremskridt og eventuelle hindringer og informere bygningshåndværkerne om eventuelle ændringer i tidsplanen eller procedurerne.

 • Tage hensyn til bygningsbegrænsninger ved udarbejdelse af arkitektplaner

  Udtænke forskellige former for begrænsninger i arkitekt- og byggeprojekter, herunder budget, tid, arbejdskraft, materialer og naturbetingede begrænsninger.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Tilfredsstille tekniske krav

  Tage hensyn til tekniske krav, der kommer fra kunder eller ingeniører med henblik på at integrere dem i designet.

 • Integrere klienters bygningskrav i det arkitektoniske design

  Fortolke kundernes krav til byggeprojekter og integrere dem i konstruktionen af byggeriet under hensyntagen til gennemførlighed og budgetmæssige begrænsninger.

 • Rådgive om byggeri

  Yde rådgivning om byggespørgsmål til de forskellige parter, der er involveret i byggeprojekter. Tage hensyn til vigtige overvejelser i forbindelse med bygninger og høringer om bygningsbudgetter.

 • Integrere foranstaltninger i arkitektonisk design

  Integrere målinger, der foretages på steder eller indgår i projektet, i udformningen og udarbejdelsen af arkitektoniske projekter. Integrere overvejelser såsom brandsikkerhed, akustik og bygningsfysik.

 • Føre tilsyn med bygge- og anlægsprojekter

  Sikre, at bygge- og anlægsprojektet gennemføres i overensstemmelse med byggetilladelsen, gennemførelsesplanerne, udførelses- og designspecifikationerne og de relevante bestemmelser.

Source: Sisyphus ODB