Profession bygningsinspektør

Bygningsinspektører foretager inspektioner af bygninger for at fastslå, om de er i overensstemmelse med specifikationerne for en række vurderingsemner. De observerer og afgør egnetheden af konstruktionen, kvalitet og resistens samt den generelle overholdelse af bestemmelserne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bygningsingeniørarbejde

  Den tekniske disciplin, der vedrører studiet af udformningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af naturligt opbyggede bygværker, såsom veje, bygninger og kanaler.

 • Bygge- og anlægslovgivning

  De forskellige retssystemer og regler for bygge- og anlægsvirksomhed i hele Europa.

 • Kvalitetssikringsprocedurer

  Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

 • Bygge- og anlægsmetoder

  Forskellige teknikker og metoder til opførelse af bygninger og andre stukturer.

 • Bygningsreglementer

  Det sæt retningslinjer, der fastlægger minimumsstandarder for bygninger og andre konstruktioner for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed.

 • Byplanlægningslov

  Investeringer og byudviklingsaftaler. Lovgivningsmæssig udvikling med hensyn til miljømæssige, bæredygtighedsmæssige, sociale og finansielle anliggender inden for byggeindustrien.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Arkitektoniske forskrifter

  Forskrifterne, lovene og de juridiske aftaler, der findes i Den Europæiske Union inden for arkitektur. 

Færdigheder

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Inspicere bygningssystemer

  Inspicere bygninger og bygningssystemer, f.eks. VVS- eller elsystemer, for at bekræfte, at reglerne og kravene overholdes.

 • Formidle problemer til overordnede

  Formidle og give feedback til overordnede kolleger i tilfælde af problemer eller uoverensstemmelser.

 • Skrive inspektionsrapporter

  Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

 • Tjekke efterlevelse af byggeforskrifter

  Afgøre, om en konstruktion er i overensstemmelse med love og forskrifter.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

Source: Sisyphus ODB