Profession callcenteransvarlig

Callcenteransvarlige fører tilsyn med callcentrets medarbejdere, forvalter projekter og forstår de tekniske aspekter af aktiviteterne i forbindelse med callcentret.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktkarakteristika

  De konkrete egenskaber ved et produkt, såsom dets materialer, egenskaber og funktioner, samt dets forskellige anvendelsesformål, egenskaber og behov.

 • Ledelse af opkaldskvalitetssikring

  Registreringssystemer og overvågningsprocedurer, der anvendes til at registrere opkaldskvalitet, og metoder til forbedring.

 • Callcenterteknologier

  Den brede vifte af telehardware og -software såsom automatiske telefonsystemer og kommunikationsanordninger.

 • Call-routing

  Metode til at placere opkald fra et sted til et andet så hurtigt som muligt for at undgå afgifter og kødannelse.

 • Karakteristika ved tjenesteydelser

  Karakteristika ved en tjenesteydelse, der kan omfatte indhentning af oplysninger om dens anvendelse, funktion, egenskaber, brug og støttekrav.

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

Færdigheder

 • Prognosticere arbejdsbyrde

  Forudsige og definere den arbejdsbyrde, der skal udføres inden for et vist tidsrum, og den tid, det vil tage at udføre disse opgaver.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Sikre kunders følsomme oplysninger

  Udvælge og anvende sikkerhedsforanstaltninger og -bestemmelser vedrørende følsomme kundeoplysninger med det formål at beskytte privatlivets fred.

 • Administrere forretningsviden

  Etablere strukturer og distributionspolitikker med henblik på at muliggøre eller forbedre udnyttelsen af oplysninger ved hjælp af passende værktøjer til at uddrage, skabe og udvide forretningsfærdigheder.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Sørge for høj opkaldskvalitet

  Fastsætte standarder og instrukser af høj kvalitet for opkald.

 • Fortolke data om automatisk opkaldsfordeling

  Fortolke oplysninger om fordelingssystem for opkald, som er en anordning, der formidler indgående opkald til bestemte grupper af terminaler.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Måle opkaldskvalitet

  Beregne den samlede kvalitet af et opkald, herunder evnen til at gengive en brugers stemme, og systemets evne til at begrænse lydforringelsen under samtalen.

 • Supervisere dataindtastning

  Føre tilsyn med indtastning af data såsom adresser eller navne i et datalagrings- og datahentningssystem via manuel indtastning, elektronisk dataoverførsel eller scanning.

 • Analysere personalets kapacitet

  Evaluere og identificere personalemangel med hensyn til antal, færdigheder, indtjening og overskud.

 • Administrere IKT-projekt

  Planlægge, tilrettelægge, kontrollere og dokumentere procedurer og ressourcer, såsom menneskelig kapital, udstyr og formåen, med henblik på at nå specifikke mål vedrørende IKT-systemer, -tjenester og -produkter inden for specifikke begrænsninger, såsom omfang, tid, kvalitet og budget.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

Source: Sisyphus ODB