Profession casinochef

Casinochefer fører tilsyn med den daglige drift af spillefaciliteter. De fører tilsyn med personale, overvåger spilleområderne, fører tilsyn med sikkerhedstjenesterne, sikrer, at alle spilleregler følges, og overvåger overholdelsen af de lovgivningsmæssige krav, de er ansvarlige for gennemførelsen af virksomhedens operationelle mål.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Kasinopolitik

  De politikker og krav, der gælder for driften af et kasino.

 • Kasinospilleregler

  De regler og principper, der gælder for de forskellige spil, der spilles på et kasino.

Færdigheder

 • Lede kasino

  Proaktivt forvalte alle aspekter af driften af kasinoet med særlig vægt på effektiv spilleydelse. Maksimere omsætning og indtjeningsmuligheder i forbindelse med alle udbud af spil, herunder elektroniske spil, ved at anvende alle tilgængelige ressourcer effektivt. 

 • Udføre flere opgaver på samme tid

  Udføre flere opgaver på samme tid og være opmærksom på nøgleprioriteter.

 • Lede kasinofaciliteter

  Forvalte muligheder for omkostnings- og proceseffektivitet i forbindelse med vedligeholdelse, rengøring, sikkerhed, administration og andre perifere funktioner i kasinoet

 • Følge sikkerhedsforskrifterne på et kasino

  Følge sikkerhedsforskrifterne for spillelokaler for at garantere sikkerheden for spillere, personale og andre tilstedeværende.

 • Følge en adfærdskodeks for spil

  Følge de bestemmelser og etiske regler, der anvendes i spil, væddemål og hasardspil. Have øje for, at spillerne er underholdt.

 • Lede et arbejdsteam

  Sikre, at der findes klare og effektive kommunikationskanaler i alle afdelinger i organisationen og støttefunktionerne, både internt og eksternt, og sikre, at teamet er bekendt med afdelingens/forretningsenhedens standarder og målsætninger. Gennemføre de disciplinære procedurer og klageprocedurer, der skal til for at sikre, at der konsekvent anvendes en retfærdig og konsekvent tilgang til styring af resultater. Bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen og forvalte, uddanne og motivere medarbejderne til at opnå/overskride deres potentiale ved hjælp af effektive forvaltningsteknikker. Tilskynde til og udvikle sammenhold blandt alle medarbejdere.

 • Anvende konfliktstyring

  Tage ansvar for håndteringen af alle klager og tvister og udvise empati og forståelse for at nå frem til en løsning. Være fuldt opmærksom på alle protokoller og procedurer for socialt ansvar og være i stand til at håndtere en situation med problemer med spil på en professionel måde med modenhed og empati.

 • Overvåge spillerum

  Være meget opmærksom på spillerummet og bemærke enkeltheder for at sikre, at operationerne går glat, og at sikkerheden sikres.

 • Sikre lovlige spil

  Overvåge spilleoperationer for at sikre, at lovgivningen og de interne regler til enhver tid overholdes.

Source: Sisyphus ODB