Profession cateringpersonale

Cateringpersonale arbejder om bord på et skibe til levering af tjenester til passagererne som f.eks. servering af måltider, rengøring, modtagelse af passagerer og forklaring af sikkerhedsprocedurer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Farer om bord

  Forebygge (elektriske) farer om bord og effektiv håndtering af disse, hvis de skulle opstå; sørge for sikker indskibning og landsætning fra skibet.

Færdigheder

 • Kontrollere passagerbilletter

  Kontrollere passagerbilletter og boardingpas ved indgangen. Byde passagerer velkommen og lede dem ned til deres sæder eller kabiner.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Uddele mad og drikkevarer

  Udlevere mad og drikke på en tur, en flyvning, ved et arrangement eller ved en anden begivenhed.

 • Demonstrere nødprocedurer

  Informere om og demonstrere nødprocedurer for passagerer. Forklare brugen af nødudstyr og føre passagererne til de nærmeste nødudgange.

 • Give information til passagerer

  Give passagerer korrekt information på høflig og effektiv vis; anvende passende etikette ved bistand til fysisk udfordrede rejsende.

 • Hjælpe med at styre passagerers adfærd i nødsituationer

  Vide, hvordan man bruger livredningsudstyr i nødsituationer. Yde bistand, hvis der opstår udsivning, kollision eller brand, og støtte evakuering af passagerer. Have kendskab til krisestyring og styring af en større menneskemængde og yde førstehjælp om bord.

 • Formidle rapporter fra passagerer

  Videregive oplysninger fra passagerer til overordnede. Fortolke passagerernes krav og følge op på anmodninger.

 • Hjælpe passagerer sikkert fra borde

  Bistå passagererne, når de forlader fartøjet, flyet, toget eller en anden transportform. Sørge for, at der er taget højde for sikkerhedsforanstaltningerne og -procedurerne.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Udvikle og styre kundeoplevelser

  Overvåge, oprette og føre tilsyn med kunders oplevelser og opfattelse af mærket og servicen. Sørge for behagelig kundeoplevelse, behandle kunder på en venlig og høflig måde.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Bistå, når passagerer går om bord

  Hjælpe passagerer, når de kommer om bord på skibe, luftfartøjer, tog og andre transportformer. Være opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og -procedurer.

 • Levere enestående service

  Levere enestående kundeservice ved at overstige kundernes forventninger; etablere et ny for at være en fremragende leverandør af tjenesteydelser.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Byde gæster velkommen

  Byde gæster velkommen på en venlig måde på et bestemt sted.

 • Servere mad ved borde

  Tilvejebringe mad ved bordet, alt imens der opretholdes et højt niveau for kundeservice og fødevaresikkerhed.

Source: Sisyphus ODB