Profession chauffør - flyttebil

Chauffører (flyttebiler) kører lastbiler beregnet til flytning og transport af varer, ejendele, maskiner osv. De hjælper med at placere varer i lastbilen med henblik på at sikre en effektiv anvendelse af rummet og at reglerne overholdes.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Køretøjers lastkapacitet

  Det bestilte køretøjs kapacitet og begrænsninger med hensyn til vægt, hvilken fragttype det kan håndtere, og andre godslastningsspecifikationer.

 • Lovgivning vedrørende vejtransport

  Kende reglerne for vejtransport på regionalt, nationalt og europæisk plan med hensyn til sikkerheds- og miljøkrav.

 • Mekaniske komponenter i køretøjer

  Have viden om de mekaniske komponenter, der anvendes i køretøjer, og identificere og finde løsninger på eventuelle funktionsfejl.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

Færdigheder

 • Manøvrere lastbiler

  Føre, manøvrere og parkere traktorer, anhængere og lastbiler på veje, om skarpe hjørner og på parkeringspladser.

 • Læse piktogrammer

  Fortolke piktogrammer, der angiver karakteristika og nødvendige foranstaltninger til håndtering af genstande ved hjælp af visuelle fremstillinger.

 • Bære genstande

  Bære og flytte genstande fra et sted til et andet med overholdelse af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. Bære genstande, samtidig med at deres integritet bevares.

 • Læsse bulklastbiler

  Udføre aktiviteter i forbindelse med fastlæggelse af ruter og lastning af bulklastbiler.

 • Håndtere levering af møbler

  Håndtere levering og samle møbler og andre varer i overensstemmelse med kundens behov og præferencer.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Udføre rengøringsopgaver

  Udføre rengøringsopgaver såsom fjernelse af affald, støvsugning, tømning af spande og generel rengøring af arbejdsområdet. Rengøring bør, hvis det er påkrævet, være i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Opbevare lagergods med præcision

  Transportere gods på lager og placere det på passende og nærmere angivne steder med præcision for at maksimere den anvendte plads. Betjene gaffeltrucks eller andre instrumenter inden for denne aktivitet.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Læse kort

  Læs kort på en effektiv måde.

 • Bruge udstyr for sikker stuvning

  Anvende værktøj og udstyr til sikker stuvning og sikre korrekt lastning og surring af varer.

 • Køre i byområder

  Føre køretøjer i byområder. Fortolke og forstå færdselstavler i en by, færdselsreglerne og de dermed forbundne fælles aftaler om kørsel i et byområde.

 • Køre defensivt

  Køre defensivt for at maksimere trafiksikkerheden og spare tid, penge og liv; forudse andre trafikanters handlinger.

 • Sikre, at køretøjer er driftsklare

  Holde køretøjerne rene og i forskriftsmæssig stand. Sikre regelmæssig vedligeholdelse af køretøjerne og fremlægge gyldige officielle dokumenter såsom licenser og tilladelser, hvor det er relevant.

 • Følge arbejdsprocedurer

  Følg procedurer på arbejdet på en struktureret og systematisk måde.

Source: Sisyphus ODB