Profession chauffør - kørsel med farligt gods

Chauffører (kørsel med farligt gods) transporterer brændstof og bulkvæske, farlige produkter og kemikalier ad landevejen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Farer i forbindelse med lastning af farligt gods

  Kende til de farer, der er forbundet med transport af bestemte farlige varer. Kende til nødforanstaltninger og håndteringsprocedurer i tilfælde af ulykker med varerne under lastning eller transport.

 • Mekaniske komponenter i køretøjer

  Have viden om de mekaniske komponenter, der anvendes i køretøjer, og identificere og finde løsninger på eventuelle funktionsfejl.

 • Køretøjers lastkapacitet

  Det bestilte køretøjs kapacitet og begrænsninger med hensyn til vægt, hvilken fragttype det kan håndtere, og andre godslastningsspecifikationer.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Effektiv opfattelse af transportmiljø

  Kende den lokale transporttopografi, herunder veje, trafikknudepunkter og alternative ruter for at nå frem til et bestemmelsessted. Bruge sit kendskab til at transportere køretøjet til dets bestemmelsessted på den mest tids- og brændstofeffektive måde og minimere sikkerhedsrisici.

Færdigheder

 • Vedligeholde logbøger

  Føre de påkrævede logbøger i overensstemmelse med praksis og i etablerede formater.

 • Revidere tilladelser til transport af farligt gods

  Kontrollere, om de varer, der skal transporteres, og deres certificeringer opfylder forskrifterne samt sikre, at certifikaterne svarer til varerne. Førerne skal sikre, at deres køretøj læsses korrekt med lasten, hvilket for farligt gods kræver et underskrevet pakkecertifikat (dette certifikat kan indgå i bemærkningen vedrørende farligt gods).

 • Være koncentreret i lange perioder

  Bevare koncentrationen i en længere periode for at foretage korrekte vurderinger og træffe hensigtsmæssige afgørelser.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Foregribe forudsigelige problemer på vejen

  Foregribe problemer på vejen såsom punktering, forfølgelseskørsel, understyring eller overstyring.

 • Køre defensivt

  Køre defensivt for at maksimere trafiksikkerheden og spare tid, penge og liv; forudse andre trafikanters handlinger.

 • Parallelparkere køretøjer

  Parallelparkere motorkøretøjer på en række områder.

 • Kontrollere enhed til transport af farligt gods

  Sikre, at et køretøj til transport af farlige materialer er i overensstemmelse med sikkerhedsmæssige og lovmæssige regler. Udføre visuel kontrol for at identificere og indberette lækager eller andre former for skader.

 • Kontrollere køretøjets drift

  Forstå og foregribe et køretøjs drift og opførsel. Forstå begreber som f.eks. sidestabilitet, acceleration og bremseafstand.

 • Manøvrere lastbiler

  Føre, manøvrere og parkere traktorer, anhængere og lastbiler på veje, om skarpe hjørner og på parkeringspladser.

 • øve nødstop

  Øve nødstop. Kende til systemet med blokeringsfri bremsesystemer (ABS), da dette skal deaktiveres før et nødstop aktiveres.

 • Betjene beredskabsudstyr

  Benytte nødudstyr og -redskaber såsom brandslukkere, stopklodser til hjul, lommelygter og advarselsskilte.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Håndtere farligt gods

  Transportere farlige materialer på en sikker måde.

Source: Sisyphus ODB