Profession chauffør - pansrede køretøjer

Chauffører (pansrede køretøjer) fører pansrede køretøjer med værdifulde genstande, f.eks. penge, til forskellige lokaliteter. De forlader aldrig bilen. De arbejder i samarbejde med vagterne i det pansrede køretøj, der udleverer værdigenstandene til deres endelige modtagere. Chauffører (pansrede køretøjer) sikrer køretøjets sikkerhed til enhver tid ved at følge virksomhedens politik.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Effektiv opfattelse af transportmiljø

  Kende den lokale transporttopografi, herunder veje, trafikknudepunkter og alternative ruter for at nå frem til et bestemmelsessted. Bruge sit kendskab til at transportere køretøjet til dets bestemmelsessted på den mest tids- og brændstofeffektive måde og minimere sikkerhedsrisici.

 • Sikkerhedstrusler

  Typer af trusler mod den offentlige og private sikkerhed, såsom uautoriseret adgang, aggressiv adfærd, mishandling, røveri, overfald, kidnapning, mord og offentlig demonstration.

Færdigheder

 • Overholde tidsplan for transport

  Overholde den fastsatte tidsplan for arbejdet som udarbejdet af transportselskabet.

 • Bruge moderne elektroniske navigationshjælpemidler

  Bruge moderne navigationshjælpemidler som f.eks. GPS og radarsystemer.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Foretage læsning

  Indsamle varer, der skal transporteres og placere dem i et transportkøretøj.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Kontrollere køretøjets drift

  Forstå og foregribe et køretøjs drift og opførsel. Forstå begreber som f.eks. sidestabilitet, acceleration og bremseafstand.

 • Administrere pengetransport

  Administrere passende og sikker transport af likvide midler.

 • Sørge for korrekt tid

  Tage tid ofte ved hjælp af et ur eller stopur.

 • Sørge for dokumentation for levering af køretøj

  Sikre, at dokumenterne vedrørende levering af køretøjer udarbejdes nøjagtigt og rettidigt.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Håndtere afleverede pakker og leverancer

  Administrere leverede pakker og sikre, at de alle når frem til bestemmelsesstedet i tide.

 • Føre køretøjer

  Være i stand til at føre køretøjer, have den rette type kørekort til den anvendte type motorkøretøj.

 • Yde sikker transport

  Forvaltning af sikker transport af kontanter eller anden værdifuld last som f.eks. værdipapirer, smykker eller vigtige personer.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende distributionsaktiviteter

  Overholde de regler, politikker og love, der gælder for transport- og distributionsaktiviteter.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

Source: Sisyphus ODB