Profession chauffør til skraldevogn

Chauffører til skraldevogne kører de store køretøjer, der benyttes til indsamling af affald. De fører køretøjerne fra de boliger og anlæg, hvor affaldet indsamles af skraldemændene på lastbilen og transporterer affaldet til affaldsbehandlings- og bortskafningsanlæg.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af renovationskøretøjer

  Forskellige typer tunge lastbiler, der anvendes til indsamling af affald såsom frontlæssere, baglæssere og sidelæssere.

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Lovgivning om affaldstransport

  Forskrifter og lovgivning vedrørende sikker transport af farligt og ufarligt affaldsmateriale, -produkter og -apparater.

Færdigheder

 • Føre renovationsvogn

  Køre en lastvogn, der er udstyret til at indsamle affald på en sikker måde, og som er i overensstemmelse med færdselsloven og lovgivningen om affaldshåndtering.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Overholde tidsplan for transport

  Overholde den fastsatte tidsplan for arbejdet som udarbejdet af transportselskabet.

 • Vedligeholde renovationsfortegnelser

  Vedligeholde fortegnelser over affaldsindsamlingsruter, planlægning og typer og mængde af indsamlet affald.

 • Parkere køretøjer i garage

  Parkere de køretøjer, der anvendes til professionelle aktiviteter i det afgrænsede rum til opbevaring af køretøjer efter brug, på en sikker måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen.

Source: Sisyphus ODB