Profession chauffør - vareudbringning

Chauffører (vareudbringning) transporterer gods og pakker til bestemte steder med motorcykel, bil eller varevogn. De laster og aflæsser varer efter tidsplan, sikrer korrekt håndtering af pakkerne, følger vejvisninger og planlægger den bedste rute til hver destination.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

Færdigheder

 • Køre i byområder

  Føre køretøjer i byområder. Fortolke og forstå færdselstavler i en by, færdselsreglerne og de dermed forbundne fælles aftaler om kørsel i et byområde.

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

 • Skelne mellem pakketyper

  Identificere og skelne mellem forskellige former for postforsendelser og pakker, der skal leveres. Tage hensyn til deres forskelle med hensyn til at forudse, hvilke redskaber der er nødvendige for levering.

 • Føre køretøjer

  Være i stand til at føre køretøjer, have den rette type kørekort til den anvendte type motorkøretøj.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Udvise pålidelighed

  Gebærde sig på en sådan måde, at andre kan stole på én eller have tillid til én.

 • Bruge geografiske informationssystemer

  Arbejde med computerdatasystemer såsom geografiske informationssystemer (GIS).

Source: Sisyphus ODB