Profession chef for IKT-kvalitetssikring

Chefer for IKT-kvalitetssikring udarbejder og anvender en IKT-kvalitetsmetode ved hjælp af kvalitetsstyringssystemer, i overensstemmelse med interne og eksterne standarder og organisationens kultur. De sikrer, at forvaltningskontrollen gennemføres korrekt for at beskytte aktiver, dataintegritet og operationer. De fokuserer på opfyldelsen af kvalitetsmål, herunder opretholdelsen af den eksterne certificering i henhold til kvalitetsstandarder, og overvåger statistikkerne over de forventede resultater.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Niveauer af softwaretestning

  Testniveauer i softwareudviklingsprocessen, f.eks. enhedstestning, integrationstestning, systemtestning og godkendelsestestning.

 • Politik for intern risikostyring

  De interne risikostyringspolitikker, der identificerer, vurderer og prioriterer risici i et IT-miljø. De metoder, der anvendes til at minimere, overvåge og kontrollere muligheden for og konsekvenserne af katastrofale hændelser, der påvirker virkeliggørelsen af forretningsmålene.

 • Softwareafvigelser

  Afvigelser fra standard og ekstraordinære hændelser i softwaresystemets ydeevne, identifikation af hændelser, der kan ændre strømmen og behandlingen af systemudførelsen.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • IKT-kvalitetspolitik

  Organisationens kvalitetspolitik og dens mål, det acceptable kvalitetsniveau samt teknikkerne til at måle det, dens juridiske aspekter og de specifikke afdelingers forpligtelser til at sikre kvalitet.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Kvalitetsmodeller til IKT-proces

  Kvalitetsmodellerne for IKT-tjenester, der tager højde for processernes modenhed, vedtagelsen af anbefalede praksisser og deres definition og institutionalisering, der giver organisationen mulighed for at opnå de ønskede resultater på en pålidelig og bæredygtig måde. Det omfatter modeller inden for en lang række IKT-områder.

Færdigheder

 • Overvåge kvaliteten af IKT-systemer

  Sikre korrekte operationer, der er i fuld overensstemmelse med de specifikke behov og resultater med hensyn til udvikling, integration, sikkerhed og overordnet forvaltning af IKT-systemer.

 • Føre tilsyn med kvalitetskontrol

  Overvåge og sikre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres, ved at føre tilsyn med, at alle produktionsfaktorerne opfylder kvalitetskravene. Overvåge produktinspektion og -prøvning.

 • Udføre kvalitetsrevisioner

  Gennemføre regelmæssige, systematiske og dokumenterede undersøgelser af et kvalitetssystem til kontrol af overensstemmelse med en standard baseret på objektive forhold som f.eks. gennemførelse af processer, effektivitet med hensyn til at opnå kvalitetsmål og reduktion og eliminering af kvalitetsproblemer.

 • Fastsætte mål for kvalitetssikring

  Definere mål og procedurer for kvalitetssikring og sørge for vedligeholdelse og løbende forbedringer ved at revidere mål, protokoller, varer, processer, udstyr og teknologier til kvalitetsstandarder.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Udføre softwaretests

  Gennemføre tests for at sikre, at et softwareprodukt vil fungere korrekt i henhold til de specificerede kundekrav ved hjælp af specialiserede softwareværktøjer. Anvende teknikker og værktøjer til at identificere softwarefejl (bugs) og fejlfunktioner.

 • Sikre, at virksomheden altid er parat til revision

  Sikre, at standarder og krav løbende overholdes, f.eks. ved at ajourføre certificeringer og overvåge aktiviteter for at sikre, at de korrekte procedurer følges, så der kan foretages revision uden problemer og der ikke kan identificeres negative forhold.

 • Udarbejde dokumentation om softwareafprøvning

  Beskrive procedurer for afprøvning af software til teknisk hold og analyse af prøveresultater for brugere og kunder for at informere dem om softwarens tilstand og effektivitet.

Source: Sisyphus ODB