Profession chef for IKT-miljø

Chefer for IKT-miljøer kender den grønne IKT-lovramme, forstår den rolle, som IKT-nettets konfigurationer spiller i økonomien og udnyttelsen af energiressourcer, og evaluerer virkningen af CO2-fodaftrykket for hver IKT-ressource i organisationens netværk. De planlægger og forvalter gennemførelsen af miljøstrategier for IKT-netværk og -systemer ved at gennemføre anvendt forskning, udvikle organisationspolitikker og udforme strategier for at nå målene for bæredygtighed. De sikrer, at hele organisationen bruger IKT-ressourcer på en måde, der er så miljøvenlig som mulig.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Overvågningsudstyr til miljøstyring

  Hardware og udstyr beregnet til måling og direkte overvågning af miljøparametre.

 • Omkostningsstyring

  Planlægningen, overvågningen og tilpasningen af en virksomheds udgifter og indtægter med henblik på at opnå omkostningseffektivitet og kapacitet.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • IKT-marked

  Processerne, interessenterne og dynamikken i forsyningskæden for varer og serviceydelser på IKT-markedet.

 • Hardwarematerialer

  Egenskaber, anvendelser og miljøvirkninger af materialer, der anvendes til udvikling af hardware.

 • Grøn IKT

  Anvendelse af IKT-systemer på en miljømæssigt forsvarlig og bæredygtig måde, såsom ibrugtagning af energieffektive servere og centralenheder (CPU'er), reduktion af ressourcer og korrekt bortskaffelse af e-affald.

 • IKT-produktlivscyklus

  Forvaltning af et produkts livscyklus fra udviklingsstadierne til markedsadgang og fjernelse fra markedet.

Færdigheder

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Udføre vurderinger af sikkerhedssårbarhed

  Udføre sikkerhedstestning, f.eks. test af netgennemtrængningsprøvning, trådløs afprøvning, kodeundersøgelser, vurdering af trådløse netværk og/eller firewalls, i overensstemmelse med de metoder og protokoller, der er godkendt af industrien, for at identificere og analysere potentielle sårbarheder.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Gennemføre miljøundersøgelser

  Gennemføre undersøgelser for at indsamle oplysninger til analyse og styring af miljørisici i en organisation eller i en bredere sammenhæng.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Udføre miljøaudit

  Brug udstyr til at måle forskellige miljøparametre for at identificere miljøproblemer og undersøge, hvordan de kan løses. Gennemføre inspektioner for at sikre overholdelse af miljølovgivningen.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Garantere overholdelse af virksomhedskrav

  Garantere, at medarbejdernes aktiviteter er i overensstemmelse med virksomhedsbestemmelser som implementeret igennem retningslinjer, direktiver, politikker og programmer for kunder og virksomheder.

 • Administrere IKT-projekt

  Planlægge, tilrettelægge, kontrollere og dokumentere procedurer og ressourcer, såsom menneskelig kapital, udstyr og formåen, med henblik på at nå specifikke mål vedrørende IKT-systemer, -tjenester og -produkter inden for specifikke begrænsninger, såsom omfang, tid, kvalitet og budget.

 • Udvikle miljøpolitik

  Udvikle en organisatorisk politik for bæredygtig udvikling og overholdelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de politiske mekanismer, der anvendes inden for miljøbeskyttelse.

 • Analysere miljødata

  Analysere data, der fortolker sammenhænge mellem menneskelige aktiviteter og miljøvirkninger.

 • Rapportere om miljøforhold

  Udarbejde miljørapporter og kommunikere om spørgsmål. Informere offentligheden eller andre interesserede parter i en given sammenhæng om den seneste relevante udvikling i miljøet, prognoser for miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

Source: Sisyphus ODB