Profession chef for IKT-robusthed

Chefer for IKT-robusthed forsker i, planlægger og udvikler modeller, politikker, metoder, teknikker og værktøjer, der forbedrer en organisations cybersikkerhed, modstandsdygtighed og genopretning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Politik for intern risikostyring

  De interne risikostyringspolitikker, der identificerer, vurderer og prioriterer risici i et IT-miljø. De metoder, der anvendes til at minimere, overvåge og kontrollere muligheden for og konsekvenserne af katastrofale hændelser, der påvirker virkeliggørelsen af forretningsmålene.

 • IKT-genoprettelsesteknikker

  Teknikker til genoprettelse af hardware- eller softwarekomponenter og data efter svigt, korruption eller skade.

 • Bedste praksis for systembackup

  De procedurer i forbindelse med klargøring af gendannelse eller videreførelse af den teknologiske infrastruktur, der er af afgørende betydning for en organisation.

 • Organisatorisk modstandsdygtighed

  De strategier, metoder og teknikker, der øger organisationens evne til at beskytte og opretholde de tjenester og operationer, der opfylder organisationens mission og skaber varige værdier ved effektivt at håndtere problemstillinger vedrørende sikkerheds beredskabs, risiko og katastrofeberedskab.

 • Cybersikkerhed

  Metoder, der beskytter IKT-systemer, netværk, computere, udstyr, tjenester, digital information og personer mod ulovlig eller uautoriseret anvendelse.

Færdigheder

 • Administrere systemsikkerhed

  Analysere en virksomheds kritiske aktiver og identificere svagheder og sårbarheder, der fører til indtrængen eller angreb. Anvende teknikker til sikkerhedsdetektion. Forstå cyberangrebsteknikker og gennemføre effektive modforanstaltninger.

 • Udføre IKT-audits

  Tilrettelægge og udføre revisioner med henblik på at evaluere IKT-systemer, systemkomponenters overensstemmelse, informationsbehandlingssystemer og informationssikkerhed. Identificere og indsamle potentielle kritiske spørgsmål og anbefale løsninger baseret på de krævede standarder og løsninger.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Udvikle informationssikkerhedsstrategi

  Udarbejde en virksomhedsstrategi for informationssikkerhed for at maksimere oplysningernes integritet, tilgængelighed og databeskyttelse.

 • Identificere IKT-sikkerhedsrisici

  Anvende metoder og teknikker til at identificere potentielle sikkerhedstrusler, sikkerhedsbrud og risikofaktorer ved hjælp af IKT-værktøjer til overvågning af IKT-systemer, analysere risici, sårbarheder og trusler og evaluere beredskabsplaner.

 • Administrere overensstemmelse med IT-sikkerhedskrav

  Vejledning i anvendelse og opfyldelse af relevante industristandarder, bedste praksisser og retlige krav til informationssikkerhed.

 • Analysere en virksomheds IKT-miljø

  Undersøgelse af en organisations eksterne og interne miljø ved at identificere dens styrker og svagheder for at skabe et grundlag for virksomhedsstrategier og yderligere planlægning.

 • Administrere katastrofeplaner

  Udarbejde, afprøve og om nødvendigt gennemføre en handlingsplan for at genfinde eller kompensere for mistede data om informationssystemer.

 • Anvende IKT-genoprettelsessystem

  Oprette, forvalte og anvende et IKT-genoprettelsessystem i tilfælde af krise for at få adgang til oplysninger og genoprette systemets funktion.

 • Udføre vurderinger af sikkerhedssårbarhed

  Udføre sikkerhedstestning, f.eks. test af netgennemtrængningsprøvning, trådløs afprøvning, kodeundersøgelser, vurdering af trådløse netværk og/eller firewalls, i overensstemmelse med de metoder og protokoller, der er godkendt af industrien, for at identificere og analysere potentielle sårbarheder.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Udvikle og gennemføre procedurer til at identificere, vurdere, behandle og afbøde IKT-risici, såsom hacking eller datalækager, i overensstemmelse med virksomhedens risikostrategi, -procedurer og -politikker. Analysere og styre sikkerhedsrisici og -hændelser. Anbefale foranstaltninger til forbedring af den digitale sikkerhedsstrategi.

 • Udvikle beredskabsplaner

  Udarbejde procedurer for specifikke foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en nødsituation, under hensyntagen til alle de risici og farer, der kan være forbundet med dem, og sikre, at planerne er i overensstemmelse med lovgivningen om sikkerhed og udgør den sikreste handlemåde.

 • Lede øvelser i katastrofeberedskab

  Lede øvelser, som uddanner folk i, hvad der skal gøres i tilfælde af en uforudset, katastrofal hændelse i IKT-systemernes funktion eller sikkerhed, f.eks. om gendannelse af data, beskyttelse af identitet og information, og hvilke skridt der skal tages for at undgå yderligere problemer.

Source: Sisyphus ODB