Profession chef for e-handel

Chefer for e-handel udarbejder og gennemfører en virksomheds plan for elektronisk salg af produkter og tjenesteydelser på nettet. De forbedrer dataintegritet, placering af onlineredskaber og mærker og overvåger salg for virksomheder, der markedsfører produkter til kunder ved anvendelse af internettet. De samarbejder med markedsførings- og salgsstyringsteamet, som anvender IKT-værktøjer til at nå salgsmål og leverer nøjagtige oplysninger og tilbud til forretningspartnere.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mobil-markedsføring

  Studiet af den type markedsføring, hvor mobilenheder anvendes som kommunikationskanal. Denne tilgang kan give potentielle kunder personaliserede oplysninger (ved brug af placering og tidsramme), som fremmer produkter, tjenester eller idéer.

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation ved hjælp af digitale hjælpemidler såsom computer, telefon eller e-mail.

 • Koncepter vedrørende forretningsstrategi

  Terminologi, der er knyttet til udformningen og implementeringen af de vigtigste tendenser og mål, der fastlægges af en organisations topledelse, samtidig med at der tages hensyn til organisationens ressourcer, konkurrenter og miljøer.

 • Digitale markedsføringsteknikker

  De markedsføringsteknikker, der anvendes på nettet, til at nå ud til og indgå i et samarbejde med interessenter, kunder og klienter.

 • Business intelligence

  De værktøjer, der anvendes til at omdanne store mængder rådata til relevante og nyttige forretningsoplysninger.

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

 • E-handelssystemer

  Den grundlæggende digitale arkitektur og de kommercielle transaktioner i forbindelse med handel med produkter eller tjenesteydelser via internet, e-mail, mobile enheder, sociale medier osv.

 • IKT-marked

  Processerne, interessenterne og dynamikken i forsyningskæden for varer og serviceydelser på IKT-markedet.

Færdigheder

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier, der sigter mod at fremme et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, ved at anvende de udviklede markedsføringsstrategier.

 • Udvikle forretningsplan for onlinesalg

  Indsamle relevante oplysninger og udarbejde et velstruktureret dokument, der kan danne grundlag for et forretningsprojektforløb, der er tilpasset et onlinemiljø.

 • Udføre forretningsanalyser

  Evaluere virksomhedens tilstand alene og i forhold til konkurrenterne i branchen, gennemføre undersøgelser, placere data i relation til virksomhedens behov og udpege områder med muligheder.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Oprette modeller til forretningsproces

  Udvikle formelle og uformelle beskrivelser af forretningsprocesser og organisationsstruktur ved at anvende forretningsmodeller, noter og værktøjer.

 • Anvende salgsstrategier

  Gennemføre planen for at opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet ved at placere virksomhedens varemærke eller produkt og sætte det rette publikum som mål for salg af dette mærke eller produkt.

 • Spore centrale resultatindikatorer

  Identificere de kvantificerbare foranstaltninger, som en virksomhed eller industri anvender til at måle eller sammenligne resultater med hensyn til at opfylde deres operationelle og strategiske mål ved hjælp af forud fastsatte resultatindikatorer.

 • Planlægge markedsføringsstrategi

  Fastlægge formålet med markedsføringsstrategien, hvad enten det er for at skabe image, gennemføre en prisstrategi eller øge bevidstheden om produktet. Indføre markedsføringstiltag for at sikre, at målene nås effektivt og på lang sigt.

 • Definere teknologistrategi

  Udarbejdelse af en overordnet plan for målsætninger, praksis, principper og taktik i forbindelse med brug af teknologier inden for en organisation og beskrivelse af midlerne til at nå målene.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Planlægge digitale markedsføringsstrategier

  Udvikle digitale markedsføringsstrategier for både fritids- og forretningsformål, oprette websteder og håndtere mobil teknologi og sociale netværk.

Source: Sisyphus ODB