Profession chef for planteavl

Chefer for planteavl planlægger produktion, forvalter virksomheden og deltager i produktionsprocessen for afgrøder.  

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Gødningsprincipper

  Studiet af plante-, jordbundsstrukturen samt klimatiske og miljømæssige forhold inden for agronomisk produktion.

 • Plantehøstmetoder

  De forskellige metoder, tidsplanlægningen og udstyret, der indgår i høstningen af forskellige afgrøder og planter.

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Principper for agronomisk produktion

  Teknikker og metoder til samt principper for konventionel agronomisk produktion.

 • Jordstruktur

  Forskellige jordelementer og jordtyper i forbindelse med plantevækst.

 • Teknisk udstyr inden for planteavl

  Metoder til brug, vedligeholdelse og justering af teknisk udstyr, maskiner og installationer anvendt til planteproduktion

 • Typer af opbevaringsfaciliteter

  Forskellige typer af udstyr og faciliteter, der anvendes til at opbevare oplysninger og deres kvalitetskriterier.

 • Plantearter

  Mangfoldigheden af planter, træer og buske og deres særlige kendetegn. 

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

 • Principper for afgrødeproduktion

  Principper for dyrkning af afgrøder, den naturlige cyklus, naturpleje, vækstbetingelser og principper for økologisk og bæredygtig produktion. Kvalitetskriterier og krav til frø, planter og afgrøder.

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Plantesygdomsbekæmpelse

  Typer af og karakteristika ved sygdomme i planter og afgrøder. Forskellige kontrolmetoder, aktiviteter, hvor der anvendes konventionelle eller biologiske metoder under hensyntagen til plante-/afgrødernes art, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Ledelsesprincipper

  Sæt af træk og værdier, der er retningsgivende for en leders handlinger i forhold til vedkommendes medarbejdere og virksomheden, og som sætter kursen i karriereforløb. Disse principper er også et vigtigt værktøj til selvevaluering med henblik på at identificere styrker og svagheder og udvikle sig selv.

Færdigheder

 • Lede landbrugsmedarbejdere

  Ansætte og lede personale. Dette omfatter fastlæggelse af organisationens jobbehov, og af kriterier og procedurer for ansættelse. Udvikle personalets kompetencer i overensstemmelse med virksomhedens og de enkelte medarbejderes nuværende og fremtidige behov. Sikre personalets sundhed og sikkerhed, herunder gennemførelse af alle relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer og revisioner med regelmæssige opfølgningsprocedurer.

 • Betjene landbrugsmaskiner

  Betjene motordrevet landbrugsudstyr, herunder traktorer, ballepressere, sprøjter, plove, slåmaskiner, mejetærskere, jordflyttende udstyr, lastbiler og vandingsudstyr.

 • Lede produktionsvirksomhed

  Tilrettelægge og instruere personale, planlægge produktionsstrategier og -programmer, herunder salg. Varetage indkøbsordrer af materialer og udstyr og forvalte lagre osv. Være opmærksomhed på forretningskunders krav og tilpasninger i overensstemmelse hermed i forhold til planer og strategier. Estimere ressourcer og kontrollere budgetter for virksomheder ved hjælp af driftsøkonomi, produktionsudvikling og projektstyringsprincipper.

 • Oplagre produkter

  Oplagre produkter, som sikrer kvalitet og overensstemmelse med standarder og bestemmelser. Sikre, at lagerlokaler overholder hygiejnestandarder ved at regulere temperaturen og sørge for opvarmning og luftkonditionering i lagerlokalerne.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

 • Oplagre afgrøder

  Oplagre og konservere afgrøder i overensstemmelse med standarder og forskrifter for at sikre, at de er af god kvalitet. Sørge for, at opbevaringsfaciliteterne holdes i overensstemmelse med de hygiejnestandarder, der regulerer temperatur-, varme- og aircondition af lagerfaciliteter.

 • Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

  Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af konventionelle eller biologiske metoder, der tager højde for klima-, plante- eller afgrødetype, sundhed og sikkerhed og miljøbestemmelser. Opbevare og håndtere pesticider i overensstemmelse med anbefalinger og lovgivning.

 • Sikre jordens frugtbarhed

  Analysere jord for at bestemme typen og mængden af den gødning, der er nødvendig for maksimal produktion.

 • Vedligeholde lageranlæg

  Vedligeholde eller sikre vedligeholdelse af rengøringsudstyr, opvarmning eller luftkonditionering af lagerfaciliteter og temperaturen i lokalerne.

 • Overvåge marker

  Overvåge plantager, marker og produktionsområder med henblik på, hvornår afgrøderne er fuldt udvoksede. Anslå, hvor meget skade vejret kan forårsage på afgrøderne.

 • Føre tilsyn med afgrødeproduktion

  Føre tilsyn med og analysere den samlede afgrødeproduktion for at sikre en effektiv produktionsproces under hensyntagen til miljøbestemmelserne.

 • Vedligeholde teknisk udstyr

  Føre en fortegnelse over dyrkningsudstyr og -artikler. Bestille yderligere materialer efter behov.

Source: Sisyphus ODB