Profession chef for rejseselskab

Chefer for rejseselskaber er ansvarlige for ledelse af medarbejdere og rejsearrangøraktiviteter i forbindelse med organisering af pakkerejser og andre turisttjenesteydelser.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

 • Turistmarked

  Studiet af turistmarkedet på internationalt, regionalt og lokalt plan og i betragtning af turistdestinationerne på verdensplan.

Færdigheder

 • Udvikle strategier for adgangsforhold

  Udarbejde strategier for en virksomhed for at sikre optimal adgang for alle kunder.

 • Føre tilsyn med design og trykning af turistpublikationer

  Overvåge udformningen af markedsføringspublikationer og -materialer til fremme af turismerelaterede produkter.

 • Udvikle turismeprodukter

  Udvikle og fremme turismeprodukter, -aktiviteter, -tjenester og pakkerejser.

 • Planlægge målsætninger på mellemlang til lang sigt

  Planlægge langsigtede mål og umiddelbare mål på kort sigt ved hjælp af effektive planlægnings- og forsoningsprocesser på mellemlang sigt.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Fastlægge prisstrategier

  Anvende metoder til fastsættelse af produkternes værdi under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrenters aktioner, inputomkostninger, med mere.

 • Levere tilpassede produkter

  Fremstille og udvikle specialfremstillede produkter og løsninger til kundens specifikke behov.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Maksimere omsætningen

  Forøge mulige salgsmængder og undgå tab i forbindelse med krydssalg, opsalg eller fremme af supplerende tjenester.

 • Være ansvarlig for trykningen af turistpublikationer

  Administrere trykning af markedsføringsmateriale og materiale til promovering af turismerelaterede produkter.

 • Føre tilsyn med kvalitetskontrol

  Overvåge og sikre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres, ved at føre tilsyn med, at alle produktionsfaktorerne opfylder kvalitetskravene. Overvåge produktinspektion og -prøvning.

 • Omsætte strategi til handlinger og mål

  Gøre strategiske opgaver til operativ plan i overensstemmelse med den tidsplan, der er planlagt for at nå de planlagte resultater og mål.

 • Udvikle strategier for at skabe indtægter

  Udarbejde metoder, hvorigennem et selskab markedsfører og sælger et produkt eller en tjeneste for at skabe indtægter.

 • Forhandle turisttakster

  Nå til aftale om turismesalg ved at drøfte tjenester, mængder, rabatter og provisionssatser.

 • Administrere distributionskanaler

  Føre tilsyn med distributionskanaler for så vidt angår kundernes krav.

 • Opbygge et kontaktnetværk med leverandører af turisttjenester

  Etablere et udbredt netværk af leverandører i turistbranchen. Forberede de bedst mulige pakke- og turistydelser.

 • Måle kundefeedback

  Evaluere kundernes bemærkninger med henblik på at finde ud af, om kunderne er tilfredse eller utilfredse med produktet eller tjenesten.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Håndtere følsomme personlige oplysninger

  Håndtere følsomme personoplysninger om kunder på en sikker og diskret måde.

 • Planlægge markedsføringsstrategi

  Fastlægge formålet med markedsføringsstrategien, hvad enten det er for at skabe image, gennemføre en prisstrategi eller øge bevidstheden om produktet. Indføre markedsføringstiltag for at sikre, at målene nås effektivt og på lang sigt.

 • Udarbejde rejsepakker

  Gøre ferie- og rejsepakker klar og arrangere indkvartering, logistik og transporttjenester såsom lejede fly, taxaer eller udlejningsbiler for kunder og supplerende tjenester og udflugter.

 • Vælge den optimale distributionskanal

  Vælge den bedst mulige distributionskanal for kunden.

Source: Sisyphus ODB