Profession chef for sikkerhedspersonale

Chefer for sikkerhedspersonale kontrollerer og fører tilsyn med de aktiviteter, der udføres af vagter, der beskytter ejendomme mod hærværk og tyveri. De tildeler områder, der skal patruljeres regelmæssigt, overdrage indtrængende til politiets varetægt og udvikler sikkerhedsplaner og øvelser for bygninger og medarbejdere under deres tilsyn.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedstrusler

  Typer af trusler mod den offentlige og private sikkerhed, såsom uautoriseret adgang, aggressiv adfærd, mishandling, røveri, overfald, kidnapning, mord og offentlig demonstration.

 • Overvågningsmetoder

  Overvågningsmetoder, der anvendes til indsamling af oplysninger og efterretninger med henblik på efterforskning.

 • Strafferet

  Retsreglerne, forfatningerne og bestemmelserne for afstraffelse af lovovertrædere.

Færdigheder

 • Sikre, at loven finder anvendelse

  Sikre, at love overholdes og træffe de rigtige foranstaltninger, hvor de overtrædes for at sikre overholdelse af lovgivningen og opretholdelse af lov og orden.

 • Føre tilsyn med sikkerheden ved bemandede adgangsporte

  Sikre, at overvågningsoperationer, der gennemføres i forbindelse med bemandede adgangsporte, udføres så effektivt som muligt.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

 • Lede sikkerhedsteam

  Planlægge og tilrettelægge arbejde, udstyr og procedurer, der skal følges af sikkerhedspersonalet under dit tilsyn.

 • Administrere sikkerhedsudstyr

  Føre tilsyn med og føre fortegnelse over sikkerhedsværktøjer og -udstyr.

 • Samarbejde med sikkerhedsmyndigheder

  Reagere hurtigt på sikkerhedshændelser og overtrædelser ved at ringe til politiet og holde kontakt til andre relevante parter, der er involveret i eventuel retsforfølgning af gerningsmanden.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

 • Koordinere patruljer

  Koordinere efterforskning og inspektion af et bestemt område ved at tildele afpatruljering af ruter og områder, fastsætte det område, der skal afpatruljeres, og koordinere aktiviteter under patruljen.

 • Overvåge overvågningsudstyr

  Overvåge driften af udstyr, der anvendes til overvågning og indsamling af efterretninger, for at sikre, at udstyret fungerer korrekt, og indsamle de overvågningsoplysninger, som det registrerer.

 • Gennemføre inspektionsrunde

  Gennemføre en runde for at kontrollere, om alle døre og vinduer er lukket.

 • Tilbageholde lovovertrædere

  Sørge for, at lovovertrædere og uvedkommende opholder sig i et bestemt område.

 • Skrive sikkerhedsrapporter

  Indsamle data om inspektioner, patruljeringer og sikkerhedshændelser i en rapport med henblik på forvaltning.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Koordinere sikkerhed

  Tilrettelægge personlige, tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav.

 • Vedligeholde anlægssikkerhedssystemer

  Sikre, at der forefindes passende og fungerende sikkerhedssystemer, herunder alarmsystemer, brandalarmer, sprinklere og nødudgange.

Source: Sisyphus ODB