Profession chefrevisor

Chefrevisorer fører tilsyn med revisionspersonalet, revisionsplanlægningen og revisionsindberetningen og gennemgår arbejdspapirer i forbindelse med automatiserede revisionsprocesser for at sikre overholdelse af virksomhedens metodologi. De udarbejder beretninger, evaluerer den generelle revisions- og driftspraksis og meddeler resultaterne til den overordnede ledelse.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper

  Den regnskabsstandard, der accepteres i en region eller i et land, og som fastsætter regler og procedurer for offentliggørelse af finansielle data.

 • Internationale regnskabsstandarder

  De regnskabsstandarder og regler, der gælder for børsnoterede selskaber, som er forpligtet til at publicere og offentliggøre deres regnskaber.

 • Intern revision

  Praksis med at observere, teste og evaluere organisationens processer systematisk for at forbedre effektiviteten, mindske risiciene og øge værdien af virksomheden ved at indføre en forebyggende kultur.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

 • Selskabsret

  De juridiske regler, der gælder for, hvordan interessenter i erhvervslivet (f.eks. aktionærer, ansatte, direktører, forbrugere osv.) interagerer med hinanden, og hvilke forpligtelser selskaber har overfor deres interessenter.

Færdigheder

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Formidle problemer til overordnede

  Formidle og give feedback til overordnede kolleger i tilfælde af problemer eller uoverensstemmelser.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Stille spørgsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og formulere spørgsmål til dokumenter generelt. Undersøge fuldstændigheden, foranstaltninger angående fortrolighed, dokumentets stil og specifikke instrukser om at håndtere dokumenter.

 • Udvikle en revisionsplan

  Definere alle organisatoriske opgaver (tid, sted og rækkefølge) og udarbejde en tjekliste vedrørende de emner, der skal revideres.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Udarbejde revisionsrapporter

  Indsamle oplysninger om revisionsresultater fra regnskaber og finansiel forvaltning med henblik på at udarbejde rapporter, påpege muligheder for forbedring og bekræfte overensstemmelse.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Tilrettelægge revision

  Tilrettelægge en systematisk gennemgang af bogføringer, regnskab, dokumenter og vouchere for at fastslå, i hvilket omfang regnskabet giver et retvisende billede, og for at sikre, at regnskabsbøgerne vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Forberede revisionsaktiviteter

  Udarbejde en revisionsplan, der omfatter både forudgående audit og attesteringsrevisioner. Kommunikere med de forskellige processer for at gennemføre de forbedringstiltag, der fører til certificering.

 • Sikre, at virksomheden altid er parat til revision

  Sikre, at standarder og krav løbende overholdes, f.eks. ved at ajourføre certificeringer og overvåge aktiviteter for at sikre, at de korrekte procedurer følges, så der kan foretages revision uden problemer og der ikke kan identificeres negative forhold.

Source: Sisyphus ODB