Profession ciderbrygger

Ciderbryggere forestår fremstillingsprocessen for cider. De sikrer brygningskvalitet og følger en af flere bryggeprocesser. De tilpasser eksisterende bryggeopskrifter og forarbejdningsteknikker med henblik på at udvikle nye ciderprodukter og drikkevarer baseret på cider.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Processer for fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Råvarer og produktionsprocesser til fremstilling af færdige fødevarer. Vigtigheden af kvalitetskontrol og andre teknikker indenfor føde- og drikkevareindustrien.

 • æblers kemiske sammensætning

  Kemisk sammensætning af æbler: sukker, vandindhold, proteiner, syreindhold og vitaminer. Bestanddele af æbler, der bidrager til en bedre kvalitet, således at æbleproduktionen giver sund frugtsaft og frugtkød.

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Biokemiske processer i ciderproduktion

  F.eks. omdannelse af sukker til alkohol og betydningen af pH-niveauer under gæringen.

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Mæskning

  Forvaltning af mæskningsprocessen og forståelse af, at den påvirker urtekvaliteten og karakteren af den gærede drik.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Fermenteringsprocesser for drikkevarer

  Fermenteringsprocesser i forbindelse med omdannelse af sukker til alkohol, gasser og syrer. 

 • æblesorter

  Forskellige æbler fra søde til sure og deres farver, former og anvendelser.

Færdigheder

 • Fastsætte standarder for produktionsanlæg

  Sikre en høj standard for sikkerhed og kvalitet i faciliteter, systemer og arbejdstagernes adfærd. Sikre overholdelse af procedurer og revisionsstandarder. Sikre, at maskiner og apparater i produktionsanlægget er egnede til deres opgave.

 • Tjekke flasker til emballering

  Tjekke flasker til emballering. Anvende prøvningsprocedurer for flasker for at kontrollere, om flasken er egnet til at indeholde føde- og drikkevarer. Følge de lovmæssige specifikationer eller virksomhedens specifikationer for aftapning.

 • Vedligeholde ajourført faglig viden

  Regelmæssigt deltage i undervisningsworkshopper, læse professionelle publikationer og deltage aktivt i faglige sammenslutninger.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udkerne æbler

  Udkerne æbler og dele dem i kvarte ved hjælp af en kernehusudstikker.

 • Overvåge fermentering

  Overvåge og kontrollere gæring. Overvåge sedimentering af saft og gæring af råvarer. Kontrollere de fremskridt, der sker i fermenteringsprocessen for at opfylde specifikationerne. Måle, teste og fortolke gæringsproces- og kvalitetsdata i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Måle pH

  Måle pH, som er et mål for surhed eller alkalinitet.

 • Lede fødevarelaboratorium

  Lede laboratorieaktiviteter på anlægget eller fabrikken og anvende dataene til at overvåge de fremstillede produkters kvalitet.

 • Analysere fødevare- og drikkevareprøver

  Undersøge, om fødevarer og drikkevarer er sikre til konsum. Kontrollere de rigtige niveauer af centrale bestanddele og korrektheden af etikettens angivelser og indholdet af næringsstoffer. Sikre, at prøver af føde- og drikkevarer er i overensstemmelse med bestemte standarder eller procedurer.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Udføre pasteuriseringsprocesser

  Følge og gøre brug af procedurer til pasteurisering af fødevarer og drikkevarer. Anerkende egenskaberne bag produkter, der skal pasteuriseres og tilpasse procedurerne i overensstemmelse hermed.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Udvælge æbler

  Vælg modne og umodne æbler under hensyntagen til mængden af stivelse i dem, som omdannes til sukker.

 • Klargøre beholdere til drikkevarefermentering

  Klargøre beholdere til drikkevarefermentering alt efter den type drikkevare, der skal fremstilles. Dette omfatter de egenskaber, som de forskellige slags beholdere kan give det endelige produkt.

 • Udføre æblefermentering

  Mose æbler og opbevare dem i overensstemmelse med specifikationerne fra de relevante modtagere, før fermenteringsprocessen iværksættes, og overholde fermenteringstiden og ingredienserne, der skal tilsættes. Overvåge fermenteringsprocessen. 

 • Mindske ressourcespild

  Evaluere og identificere muligheder for at anvende ressourcer mere effektivt med løbende bestræbelser på at reducere spild af ressourcer.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Sikre, at færdige produkter opfylder kravene

  Sørge for, at færdigvarerne opfylder eller overstiger virksomhedens specifikationer.

 • Udføre organoleptisk vurdering

  Evaluere kvaliteten af en bestemt type fødevare eller drikkevare baseret på udseende, lugt, smag, aroma m.m. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

 • Udvikle cideropskrifter

  Udvikle cideropskrifter, hvor der tages hensyn til typen af æbler, gæringstiden, ingredienserne, blandingen og alle andre afgørende punkter under produktionsprocessen.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Bistå ved aftapning på flaske

  Fremstille vin til aftapning. Bistå med aftapning og korkning.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Analysere æblejuice med henblik på ciderproduktion

  Analysere æblejuice før gæringen og cideren under og efter. Følge, hvordan den gærede safts egenskaber ændrer sig fra år til år i de samme æblesorter. Være bevidst om den brede variation af sukker-, syre- og tanninindhold mellem æblesorter.

Source: Sisyphus ODB