Profession cirkuslærer

Cirkuslærere underviser elever i rekreativt regi i de forskellige cirkusteknikker og -kunster, såsom trapezteknikker, jongleringsteknikker, mimeteknikker, akrobatik, hulahopteknikker, linedans, genstandsmanipulering, cykling på ét hjul osv. De bibringer eleverne en forståelse af cirkussets historie og repertoire, men fokuserer hovedsageligt på at anlægge en praktisk tilgang til deres undervisning, hvor de bistår eleverne i at eksperimentere med og mestre forskellige cirkusteknikker, -stilarter og -kunster og tilskynder dem til at udvikle deres egen stil. De besætter roller, instruerer og producerer cirkusforestillinger og koordinerer den tekniske produktion og brugen af sæt, rekvisitter og kostumer i manegen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Cirkusæstetik

  Den måde, som cirkuskoncepter og traditioner har udviklet sig gennem tiden og deres kunstneriske betydning.

 • Bevægelsesteknikker

  Forskellige former for bevægelser og fysiske positurer mhp. afslapning, krop-sind-integration, stressreduktion, fleksibilitet, kropsstammestøtte og rehabilitering, og som er nødvendige for eller understøtter arbejdsaktiviteter.

 • Skuespils- og instruktionsteknikker

  De forskellige teknikker til at skrive en historie som den beskrivende, overbevisende, første person og andre teknikker. Teknikker til at håndtere alle aspekter i forbindelse med film, teaterstykker og fremførelser generelt. 

 • Cirkusdramaturgi

  Vide, hvordan en cirkusforestilling sammensættes.

 • Principper for gruppearbejde

  Samarbejdet mellem mennesker, der er karakteriseret ved en samlet forpligtelse til at nå et bestemt mål, deltagelse på lige fod, opretholdelse af åben kommunikation, fremme af effektiv brug af idéer osv.

 • Cirkusterminologi

  Den specifikke terminologi vedrørende cirkusaktiviteter.

Færdigheder

 • Organisere prøver

  Lede, planlægge og gennemføre prøver til forestillingen.

 • Sørge for sikre arbejdsforhold inden for de udøvende kunstarter

  Kontrollere de tekniske aspekter af dit arbejdsområde, kostumer, rekvisitter osv. Eliminere potentielle farer på dit arbejdsområde eller forestilling. Aktivt gribe ind i tilfælde af ulykke eller sygdom.

 • Definere kunstnerisk vision

  Løbende udvikle og definere en konkret kunstnerisk vision, der starter med forslaget og fortsætter hele vejen frem til det færdige produkt.

 • Tjekke produktionsplan

  Kontrollere de daglige og langsigtede tidsplaner for prøver, træning, optrædener, sæson, turné osv., idet der tages hensyn til projektets tidsplan og alle de forberedelser, der er behov for i produktionen.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Sikre balance mellem projektkrav og sundheds- og sikkerhedshensyn

  Tilpasse den indsats, der er nødvendig for den kunstneriske produktion. Ændre eller tilpasse bevægelser og bevægelsessekvenser. Fastsatte grænser for forestillingen. Give pauser og træffe andre foranstaltninger.

 • øve cirkuskunster

  Have et meget højt niveau af praktiske og tekniske færdigheder og kompetencer i en eller flere udvalgte cirkuskunster for at komme ind i det professionelle cirkus.

 • Udvælge kunstneriske materialer for at skabe kunst

  Vælge kunstneriske materialer på grundlag af styrke, farve, tekstur, balance, vægt, størrelse og andre egenskaber, der skal sikre, at den kunstneriske frembringelse kan opnå den forventede form, farve osv. — selv om resultatet kan afvige herfra. Kunstmaterialer såsom maling, farver, vandfarver, trækul, olie eller computersoftware kan anvendes lige så vel som affald, levende produkter (frugter osv.) og enhver form for materiale afhængigt af det kreative projekt.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Få de optrædendes kunstneriske potentiale frem

  Motivere dem til at tage imod udfordringer. Tilskynde til peerlæring. Skabe et miljø, hvor der eksperimenteres med forskellige metoder som f.eks. improvisation.

 • Udvikle en coachingstil

  Udvikle en stil for coaching af enkeltpersoner eller grupper, der sikrer, at alle deltagere føler sig godt tilpas, og er i stand til at tilegne sig de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige i forbindelse med coaching på en positiv og produktiv måde.

 • Konsultere eleverne om læringsindhold

  Tage hensyn til elevernes holdninger og præferencer ved bestemmelsen af læringsindholdet.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Arbejde med en cirkustrup

  Samarbejde med andre cirkusartister og ledelse. Sørg for at gøre din del, samtidig med at du holder dig forestillingen for øje.

 • Forny kunstnerisk praksis

  Holde sig orienteret om nye tendenser og anvende dem på kunstneriske oplevelser.

 • Koordinere kunstnerisk produktion

  Føre tilsyn med den løbende koordinering af produktionsopgaverne, således at organisationen er i overensstemmelse med de ønskede kunstneriske og forretningsmæssige politikker og med henblik på at præsentere produktioner med en ensartet identitet for offentligheden.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Levere undervisningsmaterialer til lektion

  Sikre, at de nødvendige materialer til undervisning i en klasse, såsom visuelle hjælpemidler, forberedes, ajourføres og fremlægges i instruktionslokalet.

 • Undervise i cirkusnumre

  Dele viden og evner med andre kunstnere med undervisning af dem i vigtige cirkusfærdigheder.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokation

  Tilpasse planer til andre lokationer i forhold til det kunstneriske koncept.

Source: Sisyphus ODB