Profession civilingeniør i bæredygtig energi

Civilingeniører i bæredygtig energi udfører forskning i alternative energikilder med henblik på udformning af systemer til produktion af vedvarende energi. De bestræber sig på at optimere produktionen af energi fra vedvarende energikilder og mindske produktionsomkostningerne og miljøbelastningen. De udformer systemer, der fokuserer på energibæredygtighed og -effektivitet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bygningsingeniørarbejde

  Den tekniske disciplin, der vedrører studiet af udformningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af naturligt opbyggede bygværker, såsom veje, bygninger og kanaler.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Miljøteknik

  Anvendelsen af videnskabelige og tekniske teorier og principper, der har til formål at forbedre miljøet og bæredygtigheden, såsom tilvejebringelsen af rene livsfornødenheder (såsom luft, vand og jord) til mennesker og andre organismer, til miljøbeskyttelse i tilfælde af forurening, bæredygtig energiudvikling og bedre metoder til affaldshåndtering og affaldsreduktion.

 • Solenergi

  Den energi, der stammer fra lys og varme fra solen, og som kan udnyttes og anvendes som en vedvarende energikilde med forskellige teknologier, f.eks. solceller til elproduktion og solvarme (STE) til termisk energiproduktion.

 • Strømningsmekanik

  Væskers egenskaber og egenskaber, herunder gasser, væsker og plasmaer, i hvile og bevægelse, samt kræfterne på dem.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Industrielle varmesystemer

  Varmesystemer med gas, træ, olie, biomasse, solenergi og andre vedvarende energikilder og deres energibesparelsesprincipper, der specifikt gælder for industribygninger og -anlæg.

 • Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

  Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, deres funktioner, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Vedvarende energiteknologier

  De forskellige typer energikilder, der ikke kan udtømmes, som f.eks. vind, sol, vand, biomasse og biobrændsel. De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere disse typer energi i stigende grad, såsom vindmøller, vandkraftdæmninger, solceller og koncentreret solenergi.

 • Kraftteknologi

  Underdisciplin indenfor energi- og elektroteknik, der specifikt vedrører produktionen, transmissionen, distributionen og anvendelsen af elektrisk energi ved hjælp af elektriske anordninger til motorer, generatorer og transformere, f.eks. veksel-og jævnstrømsadaptere.

Færdigheder

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Oplyse om statsstøtte

  Give oplysninger til kunder om de tilskud og finansieringsprogrammer, som regeringen har tildelt til små og store projekter på forskellige områder, f.eks. fremme af vedvarende energi.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Administrere anlægsprojekter

  Forvalte tekniske projektressourcer, budget, frister og menneskelige ressourcer, opstille tidsplaner samt eventuelle tekniske aktiviteter, der er relevante for projektet.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Oplyse om geotermiske varmepumper

  Give organisationer og enkeltpersoner, i forbindelse med deres søgning efter alternative metoder til energiforsyning af bygninger, oplysning om omkostninger, fordele og negative aspekter ved installation og brug af geotermiske varmepumper til forsyningspligtydelser, og hvad der skal tages højde for ved køb og installation af geotermiske varmepumper.

 • Tilpasse energidistributionsplaner

  Overvåge procedurer inden for energidistribution med henblik på at vurdere, om energiforsyningen skal øges eller reduceres, afhængigt af ændringer i efterspørgslen, og indarbejde disse ændringer i distributionsplanen. Sikre, at ændringer overholdes.

 • Udføre energistyring på anlæg

  Bidrage til udviklingen af effektive strategier til energistyring og sikre, at disse er bæredygtige for bygninger. Gennemgå bygninger og faciliteter for at finde frem til, hvor der kan foretages forbedringer af energieffektiviteten.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Designe vindmøller

  Udforme de elektriske komponenter og blade, der anvendes i udstyr, som omdanner vindenergi til el-kraft, og sikre, at konstruktionen er optimeret for at garantere en sikker og effektiv energiproduktion.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Bruge termisk styring

  Sørge for termiske styringsløsninger for produktdesign, systemudvikling og elektronisk udstyr, der anvendes til at beskytte systemer med høj effekt og applikationer i krævende miljøer. Disse kan i sidste ende indgå i et samarbejde med kunder eller andre ingeniører.

 • Oplyse om vindmøller

  Give organisationer og enkeltpersoner, som søger efter alternative energimetoder, oplysning om omkostninger, fordele og ulemper ved installation og brug af vindmøller, både til boliger og fælles, og hvad der skal tages i betragtning, når man overvejer at indføre vindmølleteknologi.

 • Promovere bæredygtig energi

  Promovere brugen af vedvarende el- og varmeproduktion til organisationer og enkeltpersoner med henblik på at arbejde hen imod en bæredygtig fremtid og tilskynde til salg af udstyr til vedvarende energi, f.eks. solcelleudstyr.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Oplyse om solpaneler

  Give organisationer og enkeltpersoner, som søger efter alternative metoder til at forsyne faciliteter og boliger med energi, oplysning om omkostninger, fordele og ulemper ved installation og brug af solpaneler, og hvad der skal tages i betragtning, når man overvejer at købe og installere solvarmeanlæg.

 • Foretage elektriske beregninger

  Fastlægge type, størrelse og antal elektriske udstyrsdele i et givet distributionsområde ved hjælp af komplekse elektriske beregninger. Der er tale om instrumenter som f.eks. transformere, strømafbrydere, afbrydere og lynafledere.

 • Undersøge steder til vindmølleparker

  Udføre forskning på stedet og anvende et vindatlas med henblik på at evaluere forskellige placeringer, der kan være egnede til opførelse af grupper af vindmøller, samt foretage opfølgende undersøgelser på stedet for at støtte udviklingen af konstruktionsplaner.

Source: Sisyphus ODB