Profession containerkranfører

Containerkranførere betjener elektrisk drevne kraner udstyret med udliggere med løfteanordninger til lastning eller losning af containergods. De flytter tårnene på plads langs med fartøjet og sænker udliggeren overfor fartøjets dæk eller lastrum. De løfter og flytter containeren langs udliggeren og anbringer container på kajen, på skibsdækket eller i lastrummet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lastdiagrammer for transport af gods

  Forstå de oplysninger, der vises i ladediagrammer, der viser vægten af forsendelser, der er lastet på anhængere. Aflæse lastkort for transport af større genstande, farlige materialer eller forsendelser, der kræver særlig omhu.

Færdigheder

 • Betjene kraner

  Betjene kraner til flytning, placering, løft eller nedsætning af maskiner, udstyr eller andre store genstande på forskellige steder.

 • Læsse skibe

  Læsse og losse gods på skibe. Føre tilsyn med lastning og losning af fragt.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Organisere lastvægt efter løfteudstyrets kapacitet

  Organisere lastvægten for at forhindre overbelastning og ubalancer i hejse- og løfteudstyr.

 • Bistå ved flytning af tung last

  Tilvejebringe hjælp til flytning af tung last, konfigurere og betjene et rigningssystem bestående a reb og kabler til flytning af tung last.

 • Opsætte en kran

  Opsætte kraner under hensyntagen til alle sikkerhedsforanstaltninger.

 • Foretage rutinekontrol af maskiner

  Kontrollere maskiner og udstyr for at sikre en pålidelig ydeevne under brug og drift på arbejdspladser.

 • Inspicere kranudstyr

  Inspicere egnetheden af kabler, blokke og gribeanordninger, der udgør dele af kraner. Sikre løbende vedligeholdelse af udstyret.

 • Vedligeholde kranudstyr

  Sikre passende vedligeholdelse af kranudstyr; identificere og melde skader og funktionsforstyrrelser. Udskifte slidte eller beskadigede komponenter om nødvendigt.

 • Udføre højrisikoarbejde

  Udføre højrisikoopgaver og arbejde, der kræver nøje overholdelse af specifikke regler og procedurer for at opnå sikker drift.

 • Betjene håndgreb på jernbane

  Betjene mekaniske håndtag, der er monteret i signalbokse. Forstå forskellige anvendelser af håndtag, f.eks. sammenkobling eller signalmodtagelse; læse og forstå spordiagrammet og signalkortet, der er monteret over håndtagets ramme. Betjene manuelt betjente sammenkoblinger, strømstel, mekaniske, pneumatiske eller elektriske håndtag.

 • Bruge riggingværktøjer

  Anvende riggingværktøjer såsom kabler, reb, blokke og spil til at sikre høje strukturer.

Source: Sisyphus ODB