Profession dørmand

Dørmænd sikrer, at de personer, der kommer ind på offentlige steder, f.eks. barer, restauranter og koncertpladser, må dette, og at de ikke repræsenterer potentielle problemer. De håndhæver retsregler ved at kontrollere personens alder for adgang til en bar, forvalter menneskemængder og nødsituationer, overvåge påklædningsregler og håndtere aggressiv adfærd og skældsord.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer, som ikke kan transporteres fra et område til et andet eller medbringes af en person, samt deres art, og hvordan de håndteres.

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

Færdigheder

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

 • Tilbageholde lovovertrædere

  Sørge for, at lovovertrædere og uvedkommende opholder sig i et bestemt område.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Håndtere aggressiv adfærd

  Reagere hurtigt på negativ adfærd på en professionel måde ved at træffe passende og retlige foranstaltninger for at forhindre yderligere aggressivitet, såsom mundtlig advarsel, lovlig fjernelse fra lokaler eller pågribelse af den pågældende person. Indberette oplysninger om negativ adfærd i overensstemmelse med organisationens procedurer.

 • Udføre sikkerhedskontroller

  Overvåge og kontrollere enkeltpersoners tasker eller personlige genstande for at sikre, at disse personer ikke udgør en trussel og at deres adfærd er i overensstemmelse med loven.

 • Kontrollere en folkemængde

  Kontrollere en folkemængde eller et optøjer, sikre, at folk ikke går ind i områder, som de ikke har adgang til, overvåge folkemængdens adfærd og reagere på mistænkelig og voldelig adfærd.

 • Vise tillid

  Udvise grader af modenhed ved fuldt ud at forstå ens egne kvaliteter og evner, som kan tjene som kilder til tillid i forskellige situationer.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Reagere roligt i stressede situationer

  Reagere hurtigt, roligt og sikkert i uventede situationer, tilvejebringe en løsning, der afhjælper problemet eller mindsker dets indvirkning.

 • Tilbageholde personer

  Begrænse eller kontrollere personer, der overtræder bestemmelserne om acceptabel adfærd, og som udgør en trussel mod andre, og som udfører voldshandlinger, for at sikre, at personen ikke er i stand til at gå videre med denne negative adfærd, og for at beskytte andre.

 • Overholde principperne for selvforsvar

  Overholde de principper, ifølge hvilke en person kun bør anvende så meget kraft, som kræves for at afværge et angreb. Brugen af dødbringende magtanvendelse er begrænset til situationer, hvor angriberne selv anvender dødbringende magt.

 • Holde øje med gæsters ankomst

  Føre tilsyn med gæsternes adgang og sikre, at gæsternes behov tilgodeses, og at sikkerheden til enhver tid opretholdes.

Source: Sisyphus ODB